Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Arkeolojik Yerleşmeler ve Mimari Hakkında Genel Bilgileri kavrar. 1, 8 A
2) Veri Toplama ve Hava Fotoğraflarının Elde edilmesinde Toprak ve İklim Etkilerini ayırt eder. 1 A
3) Hava Fotoğrafları ve Jeofizik Değerlendirmeye Katkısını kavrar 1 A
4) Geniş Ölçekli Araştırmalarda Veri Toplama, Koordinatlama ve Verinin Görüntü İşleme gibi ilkeleri uygular 1 A
5) Görüntü İşlemleme Tekniklerini kavrar. 1, 8 A
6) Arkeojeofizik Görüntülerin Zenginleştirilmesi için gerekli alt yapıları uygular. 1, 4 C
7) Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalarda Uygulanan Görüntü İşleme Teknikleri ve Çeşitli Sonuçlarını tanımlar ve kavrar. 1, 3, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 8: Grup Çalışması, 4: Alıştırma ve Uygulama, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş
2 Arkeolojik Yerleşmeler ve Mimari Hakkında Genel Bilgi
3 Veri Toplama ve Hava Fotoğraflarının Eldesinde Toprak ve İklim Etkileri
4 Hava Fotoğrafları ve Jeofizik Değerlendirmeye Katkısı
5 Geniş Ölçekli Jeofizik Araştırmalarda Kullanılan Aletler ve Görüntü İşlemlemeye Katkıları
6 Geniş Ölçekli Araştırmalarda Veri Toplama İlkeleri, Koordinatlama ve Verinin Görüntü İşlemleme öncesi Hazırlığı
7 Görüntü İşlemlemesinde Verilerin Özellikleri
8 Görüntü İşlemleme Teknikleri
9 Görüntü İşlemleme Teknikleri II
10 Arkeojeofizik Görüntülerin Zenginleştirilmesi
11 Arkeojeofizik Görüntülerin Zenginleştirilmesi
12 Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalarda Uygulanan Görüntü İşleme Teknikleri ve Sonuçları I
13 Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalarda Uygulanan Görüntü İşleme Teknikleri ve Sonuçları II
14 Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalarda Uygulanan Görüntü İşleme Teknikleri ve Sonuçları III
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Archaeogeophysical Studies on the Halicarnassos Antiquities Site (1993): Drahor, M.G., Geophysical Exploration of Archaeological Sites, Vieweg Publishing, Braunschweig/Weisbaden 1993, p: 273-290.
Resistivity Researches on the Ionian Metropolis Theatre in 1991 (1993): Drahor, M.G., Proceedings of the 2nd. Congress of the Hellenic Geophysical Union, Vol.2-3, p:150-163.
Acemhöyükten Manyetik ve Elektromanyetik-VLF Sonuçları (1999): Drahor, M. G., Kaya, M. A., Bayrak, M., İlkışık, O. M. ve Öztan, A., DEÜ Müh. Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Sayı: 2, Nisan 1999, s: 78-92
Aitken, M. J., Physics and Archaeology, 291p., Clarendon Press, Oxford, England, 1974.
Prospezioni Archeologiche kursları ders notları, 1966-1974.
Rapp, G. and Gifford, J., Archaeological Geology, Yale University Press, England, 1985.
Scollar, I., et. al., Archaeological Prospecting and Remote Sensing, 674p.,Cambridge University Press, England, 1990.
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 20
Kısa Sınav 3 20
Ödev 4 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 5 5
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 62
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,48
Dersin AKTS Kredisi 2