Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. 1, 3 A
2) Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır. 1, 3 A
3) Başarılı/başarısız olmuş girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır. 1, 3 A
4) Proje ve proje yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir. 1, 2, 3 A
5) Proje amacını, faaliyetlerini, sonuçlarını, risklerini, vb. belirleyerek mantıksal çerçeveyi oluşturabilir. 1, 3, 4, 16 C, D
6) Ulusal ve uluslararası proje hibe ve desteklerini araştırabilir, yararlanma şartlarını öğrenir. 1, 4 D, F
7) Proje destek ve hibelerinden faydalanmak üzere iş planı veya başvuru dokümanı ve bütçesini oluşturabilir. 1, 3, 4, 8 D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma, 2: Soru-Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 16: Proje Temelli Öğrenme , 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Girişimciliğe dair temel kavramlar, girişimcinin özellikleri ve gerekli beceriler
2 Girişimcilik türleri, girişimcilik kültürü, motivasyon, aile işletmeciliği
3 Kadın girişimciliği, Türkiye’de girişimcilik etiği
4 Örgüt kültürü, iletişim ve girişimcilik ağı, Girişimcilik ve imtiyaz hakkı
5 Yerel girişimcilik,Herkes girişimci olabilir mi?
6 Girişimcilik finansmanı
7 İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), İş planı örnekleri
8 Projenin tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması
9 Proje yönetimi ve organizasyonu
10 Mantıksal çerçeve yaklaşımı
11 Proje yönetiminde bütçeleme
12 Proje yönetiminde kontrol ve raporlama
13 Proje risk yönetimi
14 Öğrenci sunumları (iş planı sunumları)
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1) Arıkan, Semra (2004), Girişimcilik, Siyasal kitabevi, Ankara.
2) Yelkikalan, N. (Edt.) (2013), Girişimcilik, Beta Yayınevi, İstanbul.
3) Tekir, Görkem (2006), Proje Yönetimi Kavramları Metodolojisi ve Uygulamaları, Çağlayan Kitabevi.
4) Albayrak, Burhan (2009), Proje Yönetimi ve Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
5) Lewis, James P. (2001), Project Planning Scheduling & Control, Mc Graw Hill.
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI
 • EMY540_V02_1
 • DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 2 3 4 5

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
  Ara Sınav 1 30
  Proje / Tasarım 2 35
  Performans Görevi (Seminer) 3 35
  Toplam 100
  Yıliçinin Başarıya Oranı 50
  Finalin Başarıya Oranı 50
  Toplam 100

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
  Ara Sınav 1 5 5
  Proje / Tasarım 1 30 30
  Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
  Final 1 7 7
  Toplam İş Yükü 127
  Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,08
  Dersin AKTS Kredisi 5