Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ROMAN HISTORY TAR 294 4 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEVGİ SARIKAYA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları None
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To teach Roman history and Latin civilization from Prehistoric Ages to the abolishment of Western Roman Empire in 476
Dersin İçeriği
Phases and developments of Roman History and Latin Civilization starting from prehistoric ages to the abolishment of Western Roman Empire in 476
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains the phases of Roman political history and its features starting from the establishment of Roman Kingdom Period till the abolishment of Western Roman Empire 1 - 2 - 3 - 9 - 14 - A - C -
2 - Have sufficient knowledge of Roman history and historical geography and is able to comprehend the knowledge 1 - 2 - 3 - 9 - 14 - A - C -
3 - Recognizes and explains the problems of Roman history and historical researches 1 - 2 - 3 - 9 - A -
4 - Teachs as professional teachers in educational institutions 1 - 2 - 3 - 9 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 9:Simulation 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Geographical Conditions and Early Period of Italian Peninsula, Etruscan Civilization
2 Roman Kingdom Period
3 From the establishment of Roman Republic till the beginning of the establishment of Roman-Italian Confederation
4 The hegemony of Romans over Western Mediterranean Region and Wars
5 The hegemony of Romans over Eastern Mediterranean Region and Wars
6 Civil Wars in Rome
7 The abolishment of Roman Republic and The Senatus; Transition to Roman emperorship
8 Asia Minor in Roman Republic Period, Mithridatic Wars and the establishment of provinces
9 MIDTERM EXAMINATION
10 Roman Imperial Period: Principatus Period
11 Roman Imperial Period: Dominatus Period
12 Roman Imperial Period: Socio-economical conditions
13 Roman Imperial Period: Religion: Paganism, Christianity and Roman Imperial Cult
14 The Dichotomy of Roman Empire, The abolishment of Western Roman Empire and the rise of Eastern Roman Empire

Kaynaklar

Ders Notu Lecture Notes
Ders Kaynakları Halil Demircioğlu, Roma Tarihi, I. Cilt, Ankara 1998 (Türk Tarih Kurumu Yayınları)
Mehmet Özsait, Anadolu´da Roma Dönemi, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi II, İstanbul, 1982, s. 325-361 (Görsel Yayınlar)
Oğuz Tekin, Eski Anadolu ve Trakya / Ege Göçlerinden Roma İmparatorluğunun İkiye Ayrılmasına Kadar, İstanbul 2007 (İletişim Yayınları)
Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul 2012 (İletişim Yayınları)
Bülent İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları, İstanbul 2007 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi I, Ankara 1997 (Türk Tarih Kurumu Yayınları)
V. Diakov - S. Kovalev, Eski Roma; Çev.: Özdemir İnce, İstanbul 2010 (Yordam Kitap)
Gürkan Ergin, Anadolu´da Roma Hakimiyeti, Direniş ve Düzen, İstanbul 2012 (İş Bankası Kültür Yayınları)
Sabahat Atlan, Roma Tarihi´nin Ana Hatları, I. Kısım: Cumhuriyet Devri, İstanbul 1970 (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları)
Charles Freeman, Mısır, Yunan ve Roma, Çev.: Suat Kemal Angı, İstanbul 2010 (Dost Kitabevi)
M. E. Bosch, Hellenizm Tarihinin Anahatları, Çev.: Afif Erzen, İstanbul 1942
E. J. Owens, Yunan ve Roma Dünyasında Kent, Çev.: Cana Bilsel, İstanbul 2000, İstanbul 2000 (Homer Kitabevi)
Christopher Howgego, Sikkelerin Işığında Eskiçağ Tarihi, Çev.: Oğuz Tekin, İstanbul 2013 (Homer Kitabevi)
Hilary J. Deighton, Eski Roma Yaşantısında Bir Gün, Çev.: Hande Kökten Ersoy, İstanbul 2012 (Homer Kitabevi))
Hüseyin Sami Öztürk, Ünite 4: Eski Çağ Tarihinin Araştırma Yöntemleri ve Temel Kaynakları, Tarih Metodu, Ed.: Zekeriya Kurşun, Eskişehir 2011: 58-77, (T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları)
David Magie, Roman Rule in Asia Minor, I-II, Princeton 1950
Titus Livius, Roma Tarihi, Çev.: Dr. Sabahat Şenbark, İstanbul 1992-2002 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
Georges Duby - Philippe Aries, Özel Hayatın Tarihi 1: Roma İmparatorluğu´ndan 1000 Yılına, Çev.: Turan Ilgaz, İstanbul 2006 (Yapı Kredi Yayınları)
Peter Brown, Geç Antikçağda Roma ve Bizans Dünyası, Çev.: Turhan Kaçar, İstanbul 2000 (Tarih Vakfı Yurt Yayınları)
Turhan Kaçar, Geç Antikçağ´da Hıristiyanlık, İstanbul 2009 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
S. R. F. Price, Ritüel ve İktidar. Küçük Asya´da Roma İmparatorluk Kültü, Çev.: Taylan Esin, Ankara 2004
R. H. Barrow, Romalılar, İstanbul1965 (Varlık Yayınları)

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 He has top level knowledge and ability supported by textbooks including current knowledge, practicing devices and instruments as well as the other scientific sources related with auxiliary sciences for history; he uses these knowledge and abilities in his career and researches X
2 He analyzes and evaluates the concepts, idea and data related with history discipline by means of research methods in social sciences’, diagnoses, analyzes and discusses unknown (not studied) subjects, offers proposals based on scientific findings and evidences related with these subjects. X
3 He informs experts or uninformed person related with history discipline, expresses clearly his ideas about his findings to them both written and orally X
4 He has the abilities of critical, creative thinking and analyzing by means of history methodology, makes independent and collective works related with studies in his field. X
5 He takes responsibility and tries to generate solution on the subjects which have not brightened due to deficiency in historical information and data X
6 He knows interest, request and demands of researchers in his field, familiarizes socio-cultural and economic characteristics of his environment; arranges, executes and governs teaching and learning processes befitting these characteristics. He provide students’ effective participation to teaching process. X
7 He aims to learn foreign language to a reasonable extent for understanding present studies in history discipline and for getting across with his collogues. X
8 He has knowledge of using computer; he uses informatics and communication technology. X
9 In his historical researches, he respects social, scientific and ethic values in terms of gathering, analyzing, interpreting and announcing phases of information. X
10 He makes strenuous efforts in developing himself on historical field. He is open minded person. He takes part an active role in developing himself, his institution. He has a great respect for the values of Turkish Society and Principles of Ataturk. X
11 Techniques related to social sciences in historical field, he applies in interdisciplinary studies. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
Odev 1 20
KisaSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 130
Toplam İş Yükü /25(s) 5.2
Dersin AKTS Kredisi 5.2
; ;