Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
READİNG TRAVELS: EUROPEAN TRAVELS STAGES AND OTTOMAN TAR 627 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET YAŞAR ERTAŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Observations on the European travelers to the Ottoman Empire and Analyzing Community.
Dersin İçeriği
European travelers, travel books, and the Sultan of the Ottoman Palace by AmAlArA Travels, Power Ottoman War, the Ottoman administrative structure of the Ottoman settlements and social life.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The Travelers in the Ottoman World
2 The Travelers who gives information about the Ottoman World
3 Imagology
4 Historical Origins of the Ottoman Turks in Europe Perception
5 Aspects of Ottoman Perception in Europe
6 Philosophical Aspects of the Ottoman Perception in Europe
7 Discussion of travel books Ottoman Empire Building
8 Perception of Islam eight travel books
9 Midterm
10 Ottoman Social Structure in travel books
11 Gender Issues in travel books
12 Ottoman Thought Structure in travel books
13 Ottoman Identity in travel books
14 Review

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları -Söylem Üzerine, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yay.
-Michel Foucault, Bilginin Akeolojisi, Ayrıntı Yayınları.
- Michel Foucault, Bilme İstenci Üzerine Dersleri,İstanbul Bilgi Ünv. Yayınları.
-Serhat Ulağlı, İmgebilim, Ötekinin Bilimine Giriş, Sinemis Yayınları
-Gülgün Üçel-Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları, İletişim Yayınları.
-Semra Germaner-Zeynep İnankur, Oryantalistlerin İstanbulu, İş Bankası Kültür Yayınları
-Ogiler Ghislain De Busbecq, Türk Mektupları & Kanuni Döneminde Avrupalı Bir Elçinin Gözlemleri , Türkiye İş Bankası Yayınları.
-Ahmet Midhat Efendi, Avrupa´da Bir Cevelan, Tercüman-ı Hakikat Matbaası
- Jean Thevenot , Thevenot Seyahatnamesi, Kitap Yayınevi.
- Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, Kitap Yayınevi.
-Osmanlı’da Bir Köle (Brettenli Michael Heberer’in Anıları 16585-1588), Kitap Yayınevi.
-İrvin Cemil Schick, Avrupalı Esireler ve Müslüman Efendileri Türk İllerinde Esaret Anlatıları, Kitap Yayınevi.
-Stephan Gerlach, Türkiye Günlüğü 1573-1576, I-II, Kitap Yayınevi.
- Hans Dernschwam, İstanbul ve Anadolu´ya Seyahat Günlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline;
2 To become skilled in method knowledge and skills related with scientific research process;
3 To be experienced to contribute at least one area in scientific studies in the institutional and methodological context
4 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis;
5 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas.
6 To have ability to study interdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other area to relevant discipline;
7 To follow closely technologic advancement, scientific developments and scientific technologies related
8 To publish at least one academic study related with thesis (in national or international referred journals-preferred);
9 To acquire ability to get across with national and international academic environments related with the area of specialization;
10 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 20 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü /25(s) 6.24
Dersin AKTS Kredisi 6.24
; ;