Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
18. AND 19. CENTURYS OTTOMAN OF STATE AND RUSSİA TAR 609 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Seçmeli Dersler

None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. MUHAMMED BİLAL ÇELİK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

None

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Comprehension of the relations between Ottoman Empire and Russia in the 18th and 19th centuries.

Dersin İçeriği

Features of relations between Ottoman Empire and Russia in 18th and 19th centuries, factors effecting the relations and effects of other countries to these relations will be analysed.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To be able to comprehend similarities and differences of Ottoman Empire and Russia 1 - 2 - 3 - 9 - A - C -
2 - To be able to analysis historical process of relations of two states up to 18th century. 1 - 2 - 3 - A -
3 - To be able to evaluate the mutual relations in the time of Petro the Great and the process of Prut War 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - To be able to comprehend the relations in the period of Catherine II 1 - 2 - 3 - A -
5 - To be able to evaluate mutual relations in the time of Nicola I 1 - 2 - 3 - A -
6 - To be able to desribe the factors effected to Ottoman-Russia relations 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 9:Simulation
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The similar and different aspects among the Ottoman and Russian Empires [2] pp. 3-15
2 Historical basis of relations of Ottoman Empire and Russia [1] pp. 1-10
3 Relations in the period of Petro the Great and Prut War [1] pp. 11-15
4 Relations in the period of Petro the Great and Prut War [1] pp. 15-23
5 Process of Kucuk Kaynarca Treaty [1] pp. 24-58
6 Process of Hunkar Iskelesi Treaty [1] pp. 59-64
7 Crimean War [1] pp. 65-85
8 Crimean War [1] pp. 86-91
9 Midterm Examination
10 Relations in the period of Abdulhamid II [1] pp. 92-138
11 Relations in the period of Abdulhamid II [1] pp. 139-224
12 Relations in the period of First World War [1] pp. 225-258
13 Relations in the period of First World War [1] pp. 259-316
14 Relations in the period of First World War [1] pp. 317-338

Kaynaklar

Ders Notu

None

Ders Kaynakları

1- Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya: XVIII.Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri (1798-1919), Ankara: TTK Yayınları, 2011.

2- Gülten Kazgan, Natalya Ulçenko, Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2003.

3- Şehdi Osman Efendi, Rusya Sefaretnamesi 1757-1758, Ankara: TTK Yayınları, 2011.

4- Ufuk Gülsoy, 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında Rumeli’den Rusya’ya göçürülen reaya, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1993.

5- Sergey Goryanof, Rus arşiv belgelerine göre boğazlar ve şark meselesi, çev. Macar İskender, Ali Reşad; hazırlayanlar Ali Ahmetbeyoğlu, İshak Keskin, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2006.

6- Sevilya Aslanova, 20. yüzyılın başında Rusya’nın Osmanlı politikası 1903-1917, Antalya: İklim Ozan Yayınları, 2011.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline; X
2 To become skilled in method knowledge and skills related with scientific research process; X
3 To be experienced to contribute at least one area in scientific studies in the institutional and methodological context X
4 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis; X
5 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas. X
6 To have ability to study interdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other area to relevant discipline; X
7 To follow closely technologic advancement, scientific developments and scientific technologies related X
8 To publish at least one academic study related with thesis (in national or international referred journals-preferred); X
9 To acquire ability to get across with national and international academic environments related with the area of specialization; X
10 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;