Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
? EPO 523 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SERHAT ARSLAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Considering current reforms with teacher education; to learn teacher training models and to develop new model proposals

Dersin İçeriği

Teacher education reforms, restructuring of teacher education system, student selection, change of teacher education and education policy in the era of globalization; Comparison of teacher training systems

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Demirel, Ö. (2000). Öğretmenlik mesleğine giriş, PegemA, 2000.

Erdoğan, İ. (1999). Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem yayınlan, İstanbul, 1999

Öztürk, C. (2000). Türkiye´de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştirme", 1848-1998, MÜ yayınlan, İstanbul, 1999.

Türk, E(2000). Türk Eğitim Sistemi", Anı yayınları, İstanbul, 2000

Türkoğlu, A.(2000). Karşılaştırmalı Eğitim, ÇÜ Yayınları, Adana, 2000

Tutkun, Ö. F. (2010). 21. yüzyılda eğitim programının felsefi boyutları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 3, 993-1016.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Toplam 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;