Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CONTINENTAL PHILOSOPHY FEL 417 7 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. TUFAN ÇÖTOK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To expose the history of hermeneutics and to assess its place in philosophy.
Dersin İçeriği
Introducing the predecessors and the influential thinkers of hermeneutics.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To enumerate in a written presentation at least five of the characteristics of hermeneutics. 1 - 2 - C -
2 - To enumerate at least five of the hermeneutics approach in the context of at least one of their basic problems 2 - A -
3 - To explain in an oral presentation at least seven of the problems of hermeneutics. 2 - 3 - B -
4 - To establish some connections between at least two concepts which were established in hermeneutics. 1 - 2 - A -
5 - To list in an oral presentation at least five of the constituting elements of hermeneutics. 1 - A -
6 - To explain the above mentioned elements in a written presentation. 1 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: C:Homework A:Testing B:Oral Exam

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Conceptions of interpretation in classical period
2 Dichotomy in the interpretation conceptions within the framework of Bible researches: Schools of Alexandria and Antioch. Augustine.
3 Dichotomy in the interpretation conceptions within the framework of Bible researches: Schools of Alexandria and Antioch. Augustine.
4 “Mental dictionary” in Giambattista Vico
5 Herder
6 Schleiermacher
7 Dilthey
8 Modern researches on Bible
9 Midterm exam
10 Heidegger
11 Gadamer
12 Frankfurt School
13 Interpretation conception of semiotics
14 Interpretation conception in post-structuralism

Kaynaklar

Ders Notu 1. Doğan Özlem, Metinlerle Hermeneutik.
2. Hüsamettin Arslan, Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler.
3. Hans Georg Gadamer, Hakikat ve Yöntem.
4. Hermeneutik Üzerine Yazılar (kolektif).
Ders Kaynakları 1. Burhanettin Tatar, Hermenötik.
2. Anthony Grafton, Kalpazanlar ve Eleştirmenler.
3. Richard Eliot Friedman, Kitabı Mukaddes’i Kim Yazdı?
4. Giambattista Vico, Yeni Bilim.
5. Derrida, “İnsan Bilimleri, Gösterge ve Oyun”, Toplumbilim”.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To acquire the skill of analytical and synthetic thinking, reading and acquainting, X
2 To be able to understand and judge the philosophical accumulations at local and universal level, X
3 To be able to do researches and to improve a method about the philosophical problems in the sources that are constituted in the field of philosophy, X
4 To be able to connect the universal problems of philosophy with the local problems, X
5 To be able to interrogate the universal problems of mankind, to be able to examine the interrogations in this field, X
6 To be able to deal with the problems of such fields as science, culture and art in a philosophical way, to recognize those questions X
7 To be able to provide the usage of interdisciplinary knowledge for the common and local problems concerning science, religion and art, X
8 To be able to understand, to solve and when necessary to direct the particular problems, X
9 To be able to narrate in writing and in words in a systematic and consistent way the knowledge possessed and suggestions for the solutions of problems, X
10 To be able to attain and to use the knowledge about philosophy and history of science.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Assignment 1 15 15
Performance Task (Laboratory) 1 4 4
Toplam İş Yükü 113
Toplam İş Yükü /25(s) 4.52
Dersin AKTS Kredisi 4.52
; ;