Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOCIAL STUDIES EDUCATION SEMINAR:GEOGRAPHY EDUCATI SBE 511 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

None.

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

The aim of this course is to make research, analysis and application related to geography education.

Dersin İçeriği

Definition, subject, department and research methods of geography, the principles of geographical thought. Factors affecting the selection of teaching methods in geography. The main principles of teaching in geography. Methods used in the teaching of geography. Tools that can be used in the teaching of geography.  Review articles about geography education. Preparation and presentation an article on geography.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains the definition, subject, sections, research methods and principles of geography in general. 1 - 2 - 14 - A -
2 - Explains the factors affecting the choice of methods in geography teaching. 1 - 2 - 14 - A -
3 - Evaluates the main teaching principles in geography teaching. 1 - 2 - 3 - 14 - A -
4 - Compares the teaching methods used in geography teaching. 1 - 2 - 3 - 14 - A -
5 - Evaluates the articles about geography education. 1 - 2 - 3 - 14 - C - F -
6 - Prepares an article about geography and makes a presentation. 1 - 2 - 3 - 14 - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 14:Self Study 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Definition, subject and the sections of geography
2 Research methods of geography. Principles of geographical thinking
3 The place and importance of geography education in social studies education. Factors affecting the choice of teaching methods in geography
4 Main teaching principles in geography. Methods and techniques that can be used in geography teaching: Six hats, lecture,fishbone, simulation, brainstorming, self-study
5 Test, excursion-observation, demonstration, case study, problem solving, project-based learning
6 Role-plays and creative drama, question-answer, discussion
7 Mid- term exam.
8 Materials used in geography teaching
9 Evaluation of articles about geography education
10 Evaluation of articles about geography education
11 Evaluation of articles about geography education
12 Preparing and presenting an article about geography
13 Preparing and presenting an article about geography
14 Preparing and presenting an article about geography

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

* Alkan, C.ve Kurt, M., Özel Öğretim Yöntemleri (Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi), Geliştirilmiş 4.Baskı, Anı Yay.,Ankara, 2014.
* Atalay, İ., vd., Coğrafya Öğretimi, Anadolu Ünv. Açık Öğretim Fak. Yay. No:175, Eskişehir, 1991.
* Doğanay, H., Coğrafya´ya Giriş, Atatürk Ünv. Yayın no:726, Kazım Karabekir Eğt. Fak., Yayın No.17,Erzurum, 1993.
* Doğanay, H., Okullarımızda Coğrafya Öğretiminin Temel Meseleleri, Milli Eğitim ve Kültür, Sayı.19, Ankara,1983.
* Doğanay, H., Coğrafyada Metodoloji. Genel Metotlar ve Özel Öğretim Metotları, MEB Yayınları, Öğretmen Meslek Kitapları Dizisi, Yayın No:1987, Anakara,1993.
* Doğanay, H., Coğrafya ve Liselerimizde Coğrafya Öğretimi (Müfredat) Programları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksel Kurumu, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Ankara, 1989.
* Doğanay, H., Coğrafya Öğretim Yöntemleri, 5.Baskı: Aktif Yayınevi, Erzurum, 2002.
* Clark, M. K., Macmillan Social Studies. Our Country and Other Lands, Macmillan Pub. Co.,Inc. New York, 1980.
* Erol, O., Ortaöğretim Kurumlarında Coğrafya Öğretimi, Ortaöğretim Kurumları Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Sorunları, Türk Eğitim Derneği Yayınları, Anakara,1987.
* Güngördü,E., Eğitim Fakülteleri İçin Coğrafyada Öğretim Yöntemleri, İlkeler ve Uygulamalar, Nobel Yay.Dağıt., Ankara, 2002.
* Güngördü, E., Liselerde Coğrafya Dersi Öğretimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2001.
* Özgüç, N., Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, İÜEF.Yayını, İstanbul, 1984.
* Öztürk, C.ve Dilek, D., Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, PEGEM Yay., Ankara,2002.
* Sosyal Bilimler Öğretimi: Öğretmen Eğitimi Dizisi. YÖK, Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara, 1997.
* Riza, E.T., Eğitimde Araç- Gereçler Teknolojisi, Göksu Fotokopi Ofset, İzmir,1992.
* Sönmez, V., Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu, Anı Yay., Ankara, 1998.
* Şahin,C., Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. Sosyal Bilgiler, Gündüz.Eğt.Yay., Ankara,2003.
* Şahin, C., Türkiyede Coğrafya Öğretimi (Sorunları-Çözüm Önerileri):Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2001.
* MEB, I.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (15-17 Mayıs 2003), İzmir, Tebliğler, Anakara,2004.
*İşman, A., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (3.Baskı), PEGEM AKADEMİ, Ankara, 2008.
* Alım, M., Problems of geography education in Turkey, International Journal of Human Sciences, Vol 6, No 1 (2009) http://www. insanbilimleri. com/ ojs/ index. php/ uib/article/view/677 (2009).
* Ünlü, M., Coğrafya Öğretimi, Pegem Akademi, Ankara,2014.                                                                                                                                                                      


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 15
PerformansGoreviSeminer 1 20
PerformansGoreviSeminer 2 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 2 10 20
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;