Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PUBLIC RELATIONS IN HEALTH ORGANIZATIONS SAY 517 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HARUN KIRILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Çiğdem UĞAN

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

Public relations which is one of the favourite professions in our time is referred to as ´´difference between being ordinary and important´´. In this context, the best public relations agencies are having a positive image. Improving the quality of health care services and ensure customer satisfaction is directly proportional to the effectiveness of public relations activities. In other words, an effective and successful public relations plays a key role in improving the quality of health care.

Dersin İçeriği

What are the public relations and what is not?

The Importance of Public Relations in Hospitals

Public Relations Unit and Structure in Hospitals

Activities of Public Relations Specialist in Hospitals

 - Creating an Efficient and Efficient Communication Network

 - Activities and Organizations that Enhance Morale-Motivation Levels of Employees

   Relations with the Media

 Creating corporate identity and corporate image

 Intra-organizational communication and internal public relations

 Crisis management and examples of crisis management practices

  in health institutions

Examples of sponsorship and sponsorship studies

Corporate social responsibility and application examples

Lobbying and examples of lobbying activities 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Define the concept of public relations. 1 - 3 - A - C -
2 - Explain position and functions public relations in health organizations. 1 - 3 - A - C -
3 - Know the techniques used of public relations in activities. 1 - 3 - A - C - D -
4 - Specify the importance of public relations in health care organizations 1 - 3 - A - C - D -
5 - Discuss the importance of media in public relations work. 1 - 3 - A - C -
6 - Crisis management is effectively supplied by public relation unit in health institutions. 1 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 What do Public Relations mean? - IŞIK, M., "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
2 Causes of Public Relations in Health Institutions Tengilimoğlu,D. ve Öztürk, Y., İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin,3. Baskı, 2011
3 Development Process of hospitals and Profile of Private Hospitals in Turkey Tengilimoğlu,D. ve Öztürk, Y., İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin,3. Baskı, 2011
4 Related Studies: Turkish Peoples' Views on Hospitals Tengilimoğlu,D. ve Öztürk, Y., İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin,3. Baskı, 2011
5 Factors Considered in Hospital Selection Tengilimoğlu,D. ve Öztürk, Y., İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin,3. Baskı, 2011
6 The Importance of Public Relations in Health Organizations (Hospitals) Tengilimoğlu,D. ve Öztürk, Y., İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin,3. Baskı, 2011
7 Organization of Public Relations in Health Institutions: The Role and Position of Public Relations Unit in the Hospital - IŞIK, M.,"Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
8 Qualifications to be found in Hospital Public Relations Specialist - IŞIK, M., "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
9 MIDTERM EXAM Canöz, K., Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları,Palet yayınları, 2. Baskı,2013.
10 Responsibilities of the Public Relations Expert in Businesses - IŞIK, M., "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
11 The Relationships with media - IŞIK, M., "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
12 Hospital Promotion Strategy Creation: Looking Into Corporate Activities ((creating institutional identity and institutional image etc.) Canöz, K., Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları,Palet yayınları, 2. Baskı,2013.
13 Hospital Promotion Strategy Creation: Looking Outside Institution Applications ((Institutional sponsorship and institutional advertising etc.) Canöz, K., Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları,Palet yayınları, 2. Baskı,2013.
14 Crisis management practices in hospitals Canöz, K., Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları,Palet yayınları, 2. Baskı,2013.

Kaynaklar

Ders Notu

- IŞIK, M., "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.

Ders Kaynakları

Canöz, K., Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları,Palet yayınları, 2. Baskı,2013.

Tengilimoğlu,D. ve Öztürk, Y., İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin,3. Baskı, 2011

Işık, M.,Hastanelerde Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Bir Yansıması Olarak Türkiye'de Özel Hastane Algısı Üzerine Bir Araştırma, Gözden geçirilmiş 2. baskı, Eğitim yayınevi, Konya, 2015

BALCI, Ş. ve TARHAN, A., Hastane Seçiminde Etkili Olan Değişkenler: Halkla İlişkilerin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, (ed.) Metin IŞIK, Eğitim Kitabevi, Konya, 2007.

 IŞIK, M., Hastanelerde Halkla İlişkiler, Eğitim Akademi Yayınları, Konya, 2011.

SEÇİM, H., Hastanelerde Halkla İlişkiler, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 765, Eskişehir, 1994.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 20
Odev 1 15
Odev 2 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 10 10
Assignment 2 10 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü /25(s) 6.24
Dersin AKTS Kredisi 6.24
; ;