Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROFESSIONAL RESTORATION II TEZ 430 8 2 + 2 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Understanding the basic rules that must be followed by the restoration of all types of materials to repair and protect the basic understanding of the principles that apply to the paper, until it changes into writing and decay stages of the reasons for his restoration of knowing about the applications of the course is to educate the students who struggle.

Dersin İçeriği

Understanding the concepts of restoration and conservation, and general information about the course content.
Lecture given on sources.
Stages of repair and protection of a book torn and worm-eaten, dust and surface dirt, leaving the book free of jerseys and application information about the studies.
Text is determined by identifying the carrier material and the treatment of diseases, information about groups.
Materials used in repair work, the recognition of the paper, use and repair work done on how the sample applications.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He has got general knowledge about to understand the consepts of restoration and conservaton 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 - A - C - D - E - F -
2 - He transfers the resources about the concepts of restoration and conservation. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 13 - 14 - 16 - A - C - D - E - F -
3 - He recognizes the materials employed in the work of paper restoration. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 - A - C - D - E - F -
4 - He solves the necessary precautions that must to be taken and the reasons of deterioration of the materials which have different specifications. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 13 - 14 - 16 - A - C - D - E - F -
5 - He determines the diseases in material groups which includes writing on. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - A - C - D - E - F -
6 - He presents new proposals and he applies examples about how to operate the paper restoration. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 - A - C - D - E - F -
7 - Examines the work of the national and international level, investigates. 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - A - C - D - E - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 6:Motivations to Show 8:Group Study 13:Lab / Workshop 14:Self Study 15:Problem Solving 16:Project Based Learning 9:Simulation 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework D:Project / Design E:Portfolio F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 General information about the lessons of the term.
2 Restoration and conservation phases of the books which were had tears and worm holes.
3 The application of the Paste torn.The year in research essays.
4 The merging of the paste and torn jerseys. Preparation of materials for handmade paper.
5 I. Quiz. Introduction and presentation of examples of handmade paper. Pre-ripped and the introduction of the printed sheets into the water.
6 Study and applications of handmade paper. Preparation of Paper sieve.
7 The mixing vessel of the prepared pulp and natural dyes. Must be obtained from natural dyes from plants.
8 The removal of the pulp through the sieve and drying operations.
9 Midterm Exam.
10 Handmade papers, restoration, and use in different designs.
11 Putting together all the restorated papers and stitching them.
12 2nd quiz. Handmade papers with a different design and application.
13 Exhibition methods in modern museums, materials for the effective and permanent perception.Using the museums for education.
14 Putting together all the restorated papers and stitching of collection and midterm research essays and assignments done throughout the year.

Kaynaklar

Ders Notu

Barrow, WJ El Yazmaları ve Belgeler Bozulmaları ve Onarımları. Çev.: Neslihan Uraz. Istanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yayınları No: 14, 1992.
Ersoy, Hande Kökten. "Türkiye´deki Taşınabilir Kültür Varlıklarının Konservasyonu Konusunda Etik Birliğinin Sağlanması", I. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kolokyumu Bildirileri, Ankara: 6-7 Mayıs 1999,
Kathpalia, Yash Pal., Arşiv malzemelerinin Korunması ve Restorasyonu. Çev.: Nihal Somer. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı, Yayın No: 6. Ankara: 1990.
Yıldız, Nuray., Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Yazının Oluşumu. Türk Tarih Kurumu. Ankara: 2000.
Yücel, Ayhan ve A. Serda Kantarcığolu., Müzelerdeki eserlerin Bozulmasında Mikropların Rolü. Kültür Bakanlığı, Ankara: 1997.
Yücel, Erdem., Türkiye´de Müzecilik. Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başvuru ve El Kitapları Dizisi: 5. İstanbul, 1999.
Gazi, Saadet. "Roma´daki Patoloji Enstitüsü". Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. XXVII. Cilt, 1.sayı, 1978, 99-101
Selçuk, Hayrettin., Müzelerde Böcek ve Küf Kontrolü. İstanbul: 2004.
Sirel, Hülya., Müze Aydınlatmasında Zararlı Işınımlar ve Nesnelerin Bunlardan Korunması. YTÜ Mimarlık Fakültesi. Yapı Fiziği Kürsüsü Yayınları. Mart 1981

Ders Kaynakları

Barrow, WJ El Yazmaları ve Belgeler Bozulmaları ve Onarımları. Çev.: Neslihan Uraz. Istanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yayınları No: 14, 1992.
Ersoy, Hande Kökten. "Türkiye´deki Taşınabilir Kültür Varlıklarının Konservasyonu Konusunda Etik Birliğinin Sağlanması", I. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kolokyumu Bildirileri, Ankara: 6-7 Mayıs 1999,
Kathpalia, Yash Pal., Arşiv malzemelerinin Korunması ve Restorasyonu. Çev.: Nihal Somer. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı, Yayın No: 6. Ankara: 1990.
Yıldız, Nuray., Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Yazının Oluşumu. Türk Tarih Kurumu. Ankara: 2000.
Yücel, Ayhan ve A. Serda Kantarcığolu., Müzelerdeki eserlerin Bozulmasında Mikropların Rolü. Kültür Bakanlığı, Ankara: 1997.
Yücel, Erdem., Türkiye´de Müzecilik. Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başvuru ve El Kitapları Dizisi: 5. İstanbul, 1999.
Gazi, Saadet. "Roma´daki Patoloji Enstitüsü". Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. XXVII. Cilt, 1.sayı, 1978, 99-101
Selçuk, Hayrettin., Müzelerde Böcek ve Küf Kontrolü. İstanbul: 2004.
Sirel, Hülya., Müze Aydınlatmasında Zararlı Işınımlar ve Nesnelerin Bunlardan Korunması. YTÜ Mimarlık Fakültesi. Yapı Fiziği Kürsüsü Yayınları. Mart 1981


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 20
Odev 1 15
PerformansGoreviUygulama 1 25
PerformanGoreviLabaratuvar 1 15
PerformansGoreviAtolye 1 25
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 1 1
Assignment 1 6 6
Performance Task (Application) 1 5 5
Performance Task (Laboratory) 1 5 5
Performance Task (Workshop) 1 4 4
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 134
Toplam İş Yükü /25(s) 5.36
Dersin AKTS Kredisi 5.36
; ;