Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MATHEMATICS II MAT 112 2 4 + 0 4 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. MURAT GÜZELTEPE
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Research Assistants in mathematics department

Dersin Kategorisi Genel Eğitim
Dersin Amacı

To teach indefinite integral, methods of indefinite integral, Characteristics of the integral, Theorems related with the Riemann integral, Applications of the Riemann integral (Calculation of Area, length of arc, volume and surface area), Generalized integrals and their characteristics, functions of several variables.

Dersin İçeriği

Indefinite integral and methods for calculating integrals, Properties of definite intagral and related theorems, applications of definite integral (calculating Area, arc length, volume, surface area), Generalized integrals and their properties, multi-variable functions.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He/ she recognizes the concept of the indefinite integral. 1 - 4 - 15 - A - C -
2 - He/ she applies the integral methods 1 - 4 - 15 - A - C -
3 - He/ she recognizes the definite integral . 1 - 4 - 15 - A - C -
4 - He/ she recognizes the generalized integrals. 1 - 4 - 15 - A - C -
5 - He/ she interprets the properties of the generalized integrals. 1 - 4 - 15 - A - C -
6 - He/she recognizes functions of several variables. 1 - 4 - 15 - A - C -
7 - He/she solves limit and continuity at the function of several variables. 1 - 4 - 15 - A - C -
8 - 1 - 4 - 15 - A - C -
9 - 1 - 4 - 15 - A - C -
10 - 1 - 4 - 15 - A - C -
11 - 1 - 4 - 15 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 4:Drilland Practice 15:Problem Solving
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Indefinite integrals, methods of integrals, changing variables.
2 Partial integration method. Integral of rational functions.
3 Integral of trigonometrical expressions.
4 Integral of Irrational algebraic functions, Binom integrals Various changing variables.
5 Concept of definite integral. The problems of causing definite integral. Definition of definite integral.
6 Calculation of definite integral with the help of its definition. Proof of basic integration rules.
7 Basic theorİes of integral calculation. Changing variables methods in definite integral.
8 Partial integration method for definite integrals. Integral of some special defined functions.
9 Calculation of area,
10 Calculation of volume with definite integral
11 Calculation of volume with definite integral
12 Calculation of length of arc, Computation of surface area of rotated objects.
13 Generalized integrals.
14 Calculation of area and volume with generalized integral.

Kaynaklar

Ders Notu

Lecture Notes

Ders Kaynakları

[1] Thomas, G.B., Thomas Calculus, 11.baskı, çeviri:Recep Korkmaz, Beta Basım, 2010.
[2] Kadıoğlu, E., Kamali, M., Genel Matematik, Kültür Eğitim Vakfı, 2009.
[3] Can, M., Yüksek Matematik 1, Literatür, 2009.
[4] Balcı, M., Genel Matematik 1, Sürat Yayınları, 2012.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Engineering graduates with sufficient knowledge background on science and engineering subjects of their related area, and who are skillful in implementing theoretical and practical knowledge for modelling and solving engineering problems. X
2 Engineering graduates with skills in identifying, describing, formulating and solving complex engineering problems, and thus,deciding and implementing appropriate methods for analyzing and modelling. X
3 Engineering graduates with skills in designing a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; for this purpose, skills in implementing modern design methods.
4 Engineering graduates with skills in developing, selecting and implementing modern techniques and tools required for engineering applications as well as with skills in using information technologies effectively.
5 Engineering graduates with skills in designing and conducting experiments, collecting data, analyzing and interpreting the results in order to evaluate engineering problems.
6 Engineering graduates who are able to work within a one discipline or multi-discipline team,as well as who are able to work individually
7 Engineering graduates who are able to effectively communicate orally and officially in Turkish Language as well as who knows at least one foreign language
8 Engineering graduates with motivation to life-long learning and having known significance of continuous education beyond undergraduate studies for science and technology
9 Engineering graduates with well-structured responsibilities in profession and ethics
10 Engineering graduates having knowledge about practices in professional life such as project management, risk management and change management, and who are aware of innovation and sustainable development.
11 Engineering graduates having knowledge about universal and social effects of engineering applications on health, environment and safety, as well as having awareness for juridical consequences of engineering solutions.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 2 4
Assignment 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 162
Toplam İş Yükü /25(s) 6.48
Dersin AKTS Kredisi 6.48
; ;