Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
WRITING EXPRESSION TRE 113 1 4 + 0 4 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GEDİZLİ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The aim is to teach types of the text, the differences and relations of the texts and improve the writing ability. The aim is to teach how to create texts which are related with types of writing expressions. The aim is to teach how to create the text by using the internal and external items of writing expression. The aim is to introduce Turkish writing exppression texts and teach the students how to compose a text. The aim is to teach how to use the language in correct form , and if there are exporession problems correction of them. The aim is to teach how to notice expression problems and write all kinds of texts. (letter of aplicaiton, official reports?etc.)
Dersin İçeriği
The main specialities of writing language and writing communucation, the main differences of writing language and oral language. Expression: wrişting and oral expression; subjective expression, objective expression; pharagraph; types of pharagraphs(entrence-development-result). Definition of the text and text types; principles of a text (meaningful, consistency, intentionality?) writing expression (writing composition; free texts, planned texts); planned text writing phases; (subject, limiting the subject, aim, deciding the main and flank thoughts; plan of writing, harmony of the paper.) ; information texts (letter, news, advertisement, report, scientific texts), studying on examples and writing practice; writing a summary of a text; correction of the problems of writing expressions.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains types of texts and specialities 1 - 2 - A - C -
2 - Applies composition informations as theorical and practise 1 - 2 - 4 - A - C -
3 - Tells writing expression types 1 - 2 - A - C -
4 - Applies types of texts and practice on the texts that are already been created 4 - 14 - A - C -
5 - Defines the texts realizing the specialities of the language 1 - 2 - A - C -
6 - Applies the correct usage of the words, sentences, wordies, proverbs, idoms in the texts 1 - 4 - A - C -
7 - Defines suitible expression types and writing expressions 1 - 2 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Importance of writings and written culture
2 Importance of the writing culutre and being a literacy
3 Learn how to write, problems and suggestions
4 Contents of writing expression-external contents
5 Contents of writing expression-internal contents
6 Specialities of Turkish language on writing expression
7 The specialities and types of expression
8 Entrence to writing expression types
9 Examination
10 Anecdote and article
11 Criticism
12 Letter, abrubt texts
13 Interview, essay, letter of application, official report, report, arbitrament
14 General assessment

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 7 14
Assignment 7 8 56
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü /25(s) 5.52
Dersin AKTS Kredisi 5.52
; ;