Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ECOLOGY SBE 406 7 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Purpose of this course is to comprehend basic concepts and facts related to ecology and is to gain the global perspective environmental issues.

Dersin İçeriği

Basic ecological concepts and principals. Ecosystems. Food chains, food web, habitat, Competition, symbiosis, mutualism, succession, soil biomes, cycle of substance and energy cycle. Large ecosystems. Humanitys basic ecological problems: Population and environment, destruction of forests, erosion and soil problems, environmental problems in urban areas. Wetlands and water pollution, air pollution, noise pollution, etc.. Environmental protection in Turkey and in the world.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains the basic concepts of environment and ecology. 1 - 2 - 14 - A -
2 - Explains the rules and principals of ecology. 1 - 2 - 14 - A -
3 - Explains the concept ecosystem, the ecosystem components and the general characteristics of ecosystems. 1 - 2 - 14 - A -
4 - Explains the biological relations in ecosystems in general. 1 - 2 - 14 - A -
5 - Explains the general characteristics of terrestrial and aquatic ecosystems. 1 - 2 - 14 - A -
6 - Evaluates in environmental protection activities carried out in Turkey and in the world in general. 1 - 2 - 14 - A -
7 - Prepares homework and makes a presentation on a topic related to the course. 1 - 2 - 14 - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Environment and ecology concepts. Ecological approach to the subject of environmental issues. Ecology´s rules and principles Related resources will be read.
2 Ecology-related terms. Systems and feedback. Ecosystem. Ecosystem forming elements Related resources will be read.
3 Food chain and food web. Ecological pyramids. Biological accumulation Related resources will be read.
4 Living units. Populations characteristics. Community and its properties. Communities and their properties. Biologic relationships in ecosystems Related resources will be read.
5 Ecosystems are named. General properties of ecosystems. Natural balance of ecosystem Related resources will be read.
6 Basic functions of animate and inanimate elements in ecosystems: Energy cycle, cycle of substance, population control Related resources will be read.
7 Mid-term exam.
8 Elements and factors that determine the characteristics of ecosystems. Terrestrial and aquatic ecosystems, soil biomes Related resources will be read.
9 Humanitys basic ecological problems. Problem of natural resource use. Problem of population growth. Urbanization a issue. Energy issue Related resources will be read.
10 Food and nutrition problems. Agricultural issues. Environmental issues: Air pollution problem. Water pollution problem Related resources will be read.
11 Soil pollution problem. Contamination problem. Noise problem Related resources will be read.
12 Erosion problem, ozone layer depletion problem Related resources will be read.
13 Studies on environmental protection and international organizations operating in the world Related resources will be read.
14 Studies on environmental protection and international organizations operating in Turkey Related resources will be read.

Kaynaklar

Ders Notu

*Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş. ve Yıldız, M., Çevre Bilimi ve Eğitimi.  2.bs.,  Gündüz Eğitim ve Yayıncılık,  Ankara, 2009.  

Ders Kaynakları

*Aydoğdu, M.ve Gezer, K. (Editörler), Çevre Bilimi, 4. bsk., Anı Yayıncılık, Ankara, 2009.

*Sevinç, V. (Editör), Eğitim Fakülteleri İçin Genel Çevre Bilimi. Maya Akademi Yayınları, Ankara, 2009.

*Kocataş, A., Ekoloji ve Çevre Biyolojisi.  12. basım, Dora Yayınları, Bursa, 2012.

*Kışlalıoğlu, M. ve Berkes, F., Ekoloji ve Çevre Bilimleri.  2. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1994.

* Kışlalıoğlu, M.ve Berkes, F., Çevre ve Ekoloji. Geliştirilmiş yeni basım 5. Basım,  Remzi Kitabevi, İstanbul, 1995.  

*Stiling, P.D., Ecology: Theories And Applications. 2nd ed., Prentice-Hall, New Jersey, 1992.

*Odum, E.P. ve Barrett, G.W., Ekolojinin Temel İlkeleri (Çeviri editörü: Kani Işık). Palme Yayıncılık, Ankara, 2008.  

*Şişli, M. N., Çevre Bilim Ekoloji.  2. bs., Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1999.

*Spurgeon, R., Ekoloji (çeviri Deniz Yurtören). 16. bs., TÜBİTAK, Ankara, 2001.

*Doğan, F., Uygulamalı Çevre Bilimi ve Çevre Epidemiyolojisi. Ege Üniversitesi, İzmir, 1998.  

*Keleş, R. ve Hamamcı, C., Çevrebilim. 3. bs., İmge,  Ankara, 1998.  

*Bozkurt, O. (Editör), Çevre Eğitimi. 2.Baskı, PEGEM Yayıncılık, Ankara, 2010.

*Çepel, N., Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri. 3. bs., TÜBİTAK, Ankara, 2008.

*Muslu, Y., Ekoloji ve Çevre Sorunları. Aktif Yayınevi, İstanbul, 2000.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2
3
4
5 X
6
7
8 X
9 X
10 X
11

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 55
KisaSinav 1 10
Odev 1 15
PerformansGoreviSeminer 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 1 5 5
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 5 5
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 130
Toplam İş Yükü /25(s) 5.2
Dersin AKTS Kredisi 5.2
; ;