Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENERAL HUMAN AND ECONOMICS GEOGRAPHY SBE 106 2 4 + 0 4 6
Ön Koşul Dersleri

None.

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

Purpose of this course is to comprehend the basic concepts and facts related to human and economic geography.

Dersin İçeriği

Human geography: Population, settlement, migration, languages, religions, races, pattern of the world cultures. Economic geography: Agriculture, animal husbandry, forestry, fisheries, minerals and energy resources, industrial geography, world food supplies, trade, tourism.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains the basic concepts and facts about population and settlement geography in general. 1 - 2 - 14 - A -
2 - Explains the basic concepts and facts about culture geography in general. 1 - 2 - 14 - A -
3 - Explains the basic concepts and facts about economic geography in general. 1 - 2 - 14 - A -
4 - Evaluates the human and economic geography problems affecting human life in general. 1 - 2 - 14 - A -
5 - Prepares a homework on a topic related to the course. 14 - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 General human and economic geography: Definition, subject and its parts. Basic concepts related to population geography. General characteristics and change of world population. Demographic characteristics of world population Related resources will be read.
2 The demographic factors playing role in population change: Fertility, death, migration. Basic concepts related to settlement geography. The factors affecting settlement. Settlement types: Rural settlements. Urban settlements Related resources will be read.
3 General characteristics of language and religion in the World: Language. Religions Related resources will be read.
4 General characteristics of race and culture geography in the World: Geographical race groups. Culture geography Related resources will be read.
5 Agricultural geography in the World: Factors affecting agriculture. Agricultural types. The main agricultural products in the World Related resources will be read.
6 General characteristics of animal husbandry, aquaculture and fishery activities geography in the World: Animal husbandry. Aquaculture and fishery Related resources will be read.
7 Mid- term exam.
8 General features of forest geography in the World: Main forest breeds, mainly forest products, lumbering Related resources will be read.
9 General characteristics of energy resources in the World: Long-term renewable energy sources. Short-term renewable energy sources Related resources will be read.
10 General characteristics of mineral resources geography in the World: Some important metallic minerals. Some important non-metallic minerals. Precious stones Related resources will be read.
11 General characteristics of industrial geography in the World: Factors affecting industrial activities. Major industry types. Distribution and general characteristics of the industry in the World Related resources will be read.
12 General characteristics of transportation and communication geography in the World: Sea transport. Railway transport. Road transport. Air transport. Pipeline transport. Communication Related resources will be read.
13 General characteristics of tourism and recreation geography in the World: Recreation. Tourism. Recreation and tourism areas. World tourism zones and attractions Related resources will be read.
14 General characteristics of trade geography in the World: Basic concepts about trade. Factors affecting trade. Trading types Related resources will be read.

Kaynaklar

Ders Notu

*Atalay, İ., Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya. 5.basım, Meta Basım Matbaacılık hizmetleri, İzmir, 2011. 

Ders Kaynakları

*Doğanay, H., Özdemir, Ü. ve Şahin, İ.F., Coğrafya'ya Giriş 2 : Genel Beşeri Ve Ekonomik Coğrafya [Eğitim Fakülteleri İçin].  Aktif Yayınevi, Erzurum, 2003.

*Doğanay, H.; Özdemir, Ü. ve Şahin, İ.F., Genel Beşeri Ve Ekonomik Coğrafya.  3. bs., PEGEM Akademi Yayınları, Ankara, 2012.  

*Başol, K., Demografi (Beşeri Kaynaklar ve Gelir Dağılımı). İhlas Mat., İzmir, 1989.

*George, P., Nüfus Coğrafyası (Çev. Tanju Gökçöl).  İletişim, İstanbul, 1991.

*Karaboran, H. H., Nüfus Coğrafyası.  Fırat Üniversitesi, Elazığ, 1984.  

*Karaboran, H. H., Yerleşme Coğrafyası.  Fırat Üniversitesi, Elazığ, 1984. 

*Tümertekin, E. ve Özgüç, N., Ekonomik Coğrafya: Küreselleşme Ve Kalkınma, 11. Baskı,  Çantay Kitabevi,  İstanbul, 2012.

*Özgüç, N., Turizm Coğrafyası: Özellikler Ve Bölgeler. 5. bsk., Çantay Kitabevi,  İstanbul, 2011.

*Tümertekin, E. ve Özgüç, N., Beşeri Coğrafya : İnsan, Kültür, Mekan. Çantay Kitabevi, İstanbul, 2010.  

*Aitken, S. ve Valentine, G. (Editörler), Approaches To Human Geography.  SAGE, London, Thousand Oaks, California, 2006.

*Hubbard, P.; Kitchin, R. ve Valentine, G. (Editörler), Key Texts In Human Geography. SAGE, Los Angeles, 2008.

*Özgüç, N., Beşeri Coğrafya’da Veri Toplama Ve Değerlendirme Yöntemleri. 3. Baskı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1994.

*Gürtan, K., Demografik Analiz Metodları. İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1969.  

*Göney, S., Şehir Coğrafyası I. 3. Baskı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1995.  

*Memiş, E., Tarihi Coğrafyaya Giriş. Selçuk Üniversitesi, Konya, 1990.  

*Garnier , J.B. ve Delobez, A., Pazarlama Coğrafyası (Çevirenler: Erol Tümertekin ve Alp Tümertekin). İstanbul Üniversitesi Yayını: 3111; İşletme Fakültesi Yayını: 143; İşletme İktisadi Enstitüsü: 61, İstanbul, 1983.  

*Tümertekin, E., Ulaşım Coğrafyası. 2. Bs., İstanbul Üniversitesi yayınları, No: 2053, Coğrafya Enstitüsü yayınları,No: 85 İstanbul,1987.  

*Tümertekin, E., Sanayi Coğrafyası.  İstanbul Üniversitesi Yayınları No.: 751; Coğrafya Enstitüsü Yayın No.: 22, İstanbul 1969.

*Göney, S., Sıcak Bölgelerde Ziraat Hayatı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1986.  

*Ülken, Y., Yirminci Yüzyılda Dünya Ekonomisi : Günümüz İktisadi Sorunları ve Başlıca Aletleri, Filiz Kitabevi,  İstanbul, 1992.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2
3
4
5 X
6
7
8 X
9 X
10
11

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 2 5 10
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 0 0 0
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü /25(s) 6.04
Dersin AKTS Kredisi 6.04
; ;