Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
? SBK 608 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MUSA EKEN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Research Asist. Abdulkadir AKSOY

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Restructuring of public administration has always beeen a current issue in Turkey. The aim of the course is to examine the domestic understanding(s) of reorganisation.

Dersin İçeriği

Restructuring of public administration studies in Turkey and the transformation of public administration

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - One knows restructuring of public administration studies and the transformation of public administration 1 - 3 - 14 - A - C -
2 - One understands the need for restructuring 1 - 3 - 14 - A - C -
3 - One recognizes the fundamental problems of Turkish public administration and solutions 1 - 3 - 14 - A - C -
4 - One knows restructuring of Administration in Turkey about the basic concepts 1 - 3 - 14 - A - C -
5 - One knows causes restructuring of Administration in Turkey 1 - 3 - 14 - A - C -
6 - One knows and understand therestructuring works and affect factors. 1 - 3 - 14 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Concept of reorganisation (reform)
2 Types and characteristics of change
3 Public administration understanding and its characteristics
4 Need for change and reorganisation in public administration
5 Problems of public administration (I)
6 Problems of public administration (II)
7 Problems of public administration (II)
8 Midterm exam
9 Reorganisation efforts: Before the Tanzimat
10 Reorganisation efforts: in the Tanzimat
11 Reorganisation efforts: After Republic till 1950
12 Reorganisation efforts: 1950-1980 period
13 Reorganisation efforts: 1980-2000 period
14 Reorganisation efforts: after 2000

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

M. Akif Özer, 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara-2008; Bekir Parlak, Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Turhan Kitabevi, Ankara-2008; Hüseyin Yayman, Türkiye?nin İdari Reform Tarihi, Turhan Kitabevi, Ankara-2008; Ed: Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar -I-, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara-2005; Ed: Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar -II-, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara-2007; TODAİE, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, YAYINA Hazırlayanlar: Birgül A. Güler ve Ayşegül Sabuktay, Ankara-2000; Hamza Al, ?Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Türk Kamu Yönetiminde Yeni Denetim Yaklaşımları?, Kamu Yönetimi Yazıları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007; Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları, İstanbul, 1998; Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 8. Baskı, Erkam Matbaası, İstanbul, 2008; Musa Eken, Yönetimde Şeffaflık, Sakarya Kitabevi, 2006;


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Having comprehensive knowledge on bureaucracy, human resource management, social structure of Turkey, Turkish political life, theories of democracy, human rights e.g. X
2 Having skills regarding methodology and research techniques for producing, using and accessing knowledge. X
3 Having potential and ability of development himself/herself on the career fields of public administration like governing, inspectorship and controllership.
4 Awareness of professional and scientific ethical codes. X
5 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
Odev 1 60
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 15 15
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;