Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EXPROPRIATION LAW HUK 367 5 2 + 0 2 2
Ön Koşul Dersleri

NONE

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HALİL KALABALIK
Dersi Verenler Prof.Dr. HALİL KALABALIK
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Egemen KARACA; Arş. Gör. Talha ERDOĞMUŞ

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Purpose of this course is to define the expropriation law conceptionally and institutionally, teach the principles and rules of expropriariton law and display its implementation by explining.

Dersin İçeriği

The notion of expropriation as an administrative function, its judicial impair, conditions, stages of expropriation function, legal results of expropriation function.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Defines the expropriation law conceptually. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
2 - Explains the features of expropriation law. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
3 - Implements the expropriation law rules over the disputes. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
4 - Comments on the implements of constitutional principles effecting the expropriation law in the constitutional law. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
5 - Observes between the administration and individual in the expropriation. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
6 - Explains improvement of expropriation law 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
7 - Argues the constitutional principles effecting the expropriation law 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
8 - Sorts the stages of expropriation law 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
9 - Analyzes the price determination in the expropriation law 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
10 - Explains informations of the partial expropriation 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
11 - Comments on the urgent expropriation 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
12 - Examines the right of redemption of the owner 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
13 - Defines the results of expropriation function 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
14 - Argues the judicial review of expropriation function 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 15:Problem Solving
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 General information about purpose and content of the course GÖZLER, Kemal/KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayıncılık, Bursa 2018, s. 646.
2 The notion of expropriation KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 21-23.
3 Features and resources of expropriation law KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 23-31.
4 Improvement of expropriation law KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 31-37.
5 Constitutional principles effecting the expropriation law GÖZLER, Kemal/KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayıncılık, Bursa 2018, s. 646-647.
6 The stages of expropriation law KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 57-123.
7 Partial expropriation KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss 82-90.
8 Price determination in the expropriation law KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 270-276.
9 Quiz Quiz
10 Urgent expropriation KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 409-417.
11 Right of redemption of the owner KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 349-381.
12 Illegality cases in the expropriation function KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 381-409.
13 The results of expropriation function KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 276-294.
14 Judicial review of expropriation function KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 299-346.

Kaynaklar

Ders Notu

1. SANCAKDAR Oğuz/ Önüt Lale Burcu/ Başar Cemal/ Dağlı Ezgi Palas, İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.
2. GİRİTLİ İsmet/ BİLGEN Pertev/ AKGÜNER Tayfun, İdare Hukuku, Der yayınları, İstanbul 2013.
3. YAYLA, Yıldızhan, İdare Hukuku, İstanbul 2010.
4. TEZCAN Durmuş/Kutlu Gürsel, M./Sancakdar, O./Öğütçü, M., İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı, D.E.Ü. yayını, İzmir 2001.

 

 

Ders Kaynakları

1. ÖZDEMİR, Yücel, Türk Hukukunda Kamulaştırmasız El Atma, Adalet Yayınevi, Ankara 2018.
2. KUTLU GÜRSEL Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2012.
3. KUTLU Meltem, İdari Bir İşlem Olarak Kamulaştırma ve İptal Davası, Ank 1992.
4. KAPLAN Gürsel, “Yeni Yasal Düzenlemelere Göre Kamulaştırmasız El Koyma Sebebiyle Dogan Tazmin Hakkının Tabi Olduğu Usul Ve Esaslar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart-Nisan 2012, S.99, s. 125-151.
5. GÖZLER, Kemal/KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayıncılık, Bursa 2018.
6. TAN Turgut, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2018.
 


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4
5 X
6 X
7
8
9 X
10 X
11

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 1 16
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 5 5
Assignment 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 57
Toplam İş Yükü /25(s) 2.28
Dersin AKTS Kredisi 2.28
; ;