Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
E-COMMERCE LAW HUK 363 5 2 + 0 2 2
Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEFER OĞUZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res. Ass. Emine Develi

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The purpose of this course is to explain the principles of electronic commerce and electronic commerce law. Another aim is the legal regulations regarding electronic commerce by introducing is to explain the difference between Turkey and the European Union.

Dersin İçeriği

This course examines the law of electronic commerce and electronic commerce. Legislators need for security in electronic commerce, "Electronic Commerce Act" has led us to organize. Which is in the bill yet, the law contains certain provisions under the influence of European Union regulations on this subject. Therefore, the course is examined in the context of the European Union regulations regarding electronic commerce. The course also provides information on electronic signature and on the responsibility of Internet providers.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Electronic commerce and determine the scope of the vehicles. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
2 - Understand the differences between electronic commerce and trade. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
3 - Have knowledge about information security in electronic commerce. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
4 - Understand the importance of e-commerce law. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
5 - To obtain information about EU regulations on electronic commerce. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
6 - Learn the Electronic Commerce Act. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
7 - He/She defines an electronic signature. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
8 - To obtain information about the legal liability of internet providers. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
9 - Solutions to the issue of unfair downloads from the Internet. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
10 - Learn the moment of impact of e-mail notifications. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
11 - Learn the database rights. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
12 - The relationship between tax law and electronic commerce solutions. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
13 - Have knowledge about the law of contracts in electronic commerce. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
14 - Determine the obligation to provide information in electronic commerce law. 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 15:Problem Solving
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Electronic commerce and law Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.35-100
2 Regulations regarding electronic commerce Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.103-115
3 Order and approval in electronic commerce Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.115-128
4 Liabilities in electronic commerce Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.135-148
5 Complaints and control in electronic commerce Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.129-135
6 Electronic commerce and syber crimes Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.135-150
7 Electronic intelligence law Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.150-155
8 E-signature and the Law regarding Debit and Credit Cards Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.155-159
9 Mid-terms
10 Electronic commerce and data protection Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.159-188
11 Electronic commerce, unfair competition and distorted competition Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.209-224
12 Electronic commerce and intellectual property Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.192-206
13 Contracting in electronic commerce law Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.233-296
14 Disclosure requirements for electronic commerce law

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Elektronik Ticaretin Hukuki ve Boyutu, Ankara, 2004.

Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018.

Gazanfer Erbaşlar/ Şükrü Dokur,  Elektronik Ticaret, 3. Baskı, Nobel Yayıncılık, Nisan 2016.

Dr. Harun Demirbaş, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Hizmet Sağlayıcıları ve Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Yükümlülükleri, Seçkin Yayıncılık, Nisan 2015.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 89
KisaSinav 1 3
KisaSinav 2 3
Odev 1 5
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Quiz 2 5 10
Assignment 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 115
Toplam İş Yükü /25(s) 4.6
Dersin AKTS Kredisi 4.6
; ;