Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CURRENT AND SHORT-TERM COUNSELING APPROACHES AND TECHNIQUES EPH 512 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi BETÜL DÜŞÜNCELİ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res. Asssist. Eda Biçener

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

 

The aim of this course is to provide students with knowledge and skills about current and short term counseling approaches in individual and group counseling.

Dersin İçeriği

Review of current and short-term counseling approaches, comparative analysis of approaches, conducting supervision studies on these approaches.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - 1 - 2 - 3 - A - F -
2 - 1 - 5 - 6 - 12 - A - F -
3 - Compares current and short-term counseling approaches. 1 - A -
4 - Gains skills in determining the appropriate approach and technique for the client. 1 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 5:Demonstration 6:Motivations to Show 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction The relevant sections will be read from the specified sources.
2 Relational Cultural Theory The relevant sections will be read from the specified sources.
3 Emotional Focused Therapy The relevant sections will be read from the specified sources.
4 Attachment Therapy The relevant sections will be read from the specified sources.
5 Awareness-Based Cognitive Therapy The relevant sections will be read from the specified sources.
6 Cognitive Analytical Therapy The relevant sections will be read from the specified sources.
7 Dialectical Behavioral Therapy The relevant sections will be read from the specified sources.
8 Midterm The relevant sections will be read from the specified sources.
9 Acceptance and Installation Theory The relevant sections will be read from the specified sources.
10 Game Therapy The relevant sections will be read from the specified sources.
11 EMDR The relevant sections will be read from the specified sources.
12 Schema Therapy The relevant sections will be read from the specified sources.
13 Psychodrama The relevant sections will be read from the specified sources.
14 Comparison of Therapy Approaches The relevant sections will be read from the specified sources.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Sklare, G. B. (2013). Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma (Okul danışmanları için).  A. KAYA (Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
Beck, J. S. (2001). Bilişsel terapi: Temel ilkeler ve ötesi. N. Hisli Şahin (Çev.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Ellis, A. (1995). Changing Rational-Emotive Therapy (RET) to Rational Emotive Behavior Therapy (REBT). Journal of Rational-Emotive and Cognitive Behavior Therapy, 13 (2), 85-89.
Kalmar, S. (1982), A brief history of Logotherapy,  G. E. Rice (Ed.). Franklian Psychology: An Introduction to Logotherapy (2005), Viktor Frankl Institute of Logotherapy: 75-84.
 Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner´s guide. New York: Guilford Press.
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press.

Terzi Işık, Ş. ve Ergüner Tekinalp, B. (2013).  Psikolojik danışmada güncel kuramlar. Ankara: Pegem Akademi.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6
7 X
8 X
9 X
10 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
PerformansGoreviUygulama 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Performance Task (Application) 1 10 10
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 141
Toplam İş Yükü /25(s) 5.64
Dersin AKTS Kredisi 5.64
; ;