Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PARTICIPATION BANKING OPERATIONS IEF 628 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MUSTAFA ÇALIŞIR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res. Asst. Mücahit Özdemir
Res. Asst. Hakan Aslan

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

 

 

Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Development of Islamic banking and non-banking institutions 1 - 2 - 3 - A - B -
2 - Development of participation banking in Turkey in the context of political economy and current state of the participation banking sector 1 - 2 - 3 - A - B - C -
3 - Funds collecting and financing methods and products of participation banks 1 - 2 - 3 - A - B - C -
4 - Emergence of Islamic finance and its curret state 1 - 2 - 3 - A - B - C -
5 - Understanding product development process of participation banks 8 - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 8:Group Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Epistemological and Ontological Roots of Islamic Finance Related chapters of the resources.
2 Development of Islamic Finance Related chapters of the resources.
3 Legal and Institutional Framework of Islamic Finance Related chapters of the resources.
4 Islamic Financial System in Turkey Related chapters of the resources.
5 Funding Sources of Participation Banks Related chapters of the resources.
6 Financing Methods of Participation Banks Related chapters of the resources.
7 Islamic Capital Markets Related chapters of the resources.
8 Non-Bank Islamic Financial Institutions Related chapters of the resources.
9 Cash Waqfs Related chapters of the resources.
10 Insurance and Takaful Related chapters of the resources.
11 Takaful System in the World and Turkey Related chapters of the resources.
12 Future of Islamic Finance Related chapters of the resources.
13 Student Presentations
14 Student Presentations

Kaynaklar

Ders Notu

Kuveyt Türk Komite, SAĞLAM BANKACILIK MODELİ İLE KATILIM BANKACILIĞINA GİRİŞ, 2012

Ders Kaynakları

Abbas Mirakhor & Wang Yong Bao, "İslami ve Klasik Finans Sistemlerinin Epistemolojik Temelleri" Ekonomik Gelişim ve İslami Finans, Abbas Mirakhor & Zamir Iqbal (eds.)

Siddiqi (2006) “Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art” Islamic Economic Studies 13(2): 1-48

Hasan, Z. (2011) “A Survey on Shari’ah Governance Practices in Malaysia, GCC countries and the UK: Critical Appraisal” International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,4(1): 30-51

Özdemir, M., & Aslan, H. (2017). Türkiye’de İslami Finansın Dönüşümünün Ekonomi Politiği. SETA, Ankara

Global Report on Islamic Finance 2016: A Catalyst for Shared Prosperity? https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-1-4648-0926-2

Noureddine Krichene, (2013).  Islamic Capital Markets: Theory and Practice

Ülev, S , Savaşan, F , Selçuk, M . (). Gayrimenkul Sertifikalarının İslam İktisadı Perspektifinden Değerlendirilmesi. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 125-148. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijisef/issue/32886/365320

DİA, Sigorta, http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c37/c370111.pdf

HACAK, H.(2006). İslâm Hukukunda Sigorta ve Fıkıh Bilginlerinin Sigortaya Yaklaşımının Genel Bir Değerlendirmesi. “Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi”. Cilt 30. sf 21-50

Tekafül: Teori ve Uygulama, Ensar Yay., 2017

Gönülal, Serap O. 2013. Takaful and Mutual Insurance: Alternative Approaches to Managing Risks. Washington, DC: World Bank. DOI 10.1596/978-0-8213- 9724-4

Aslan, H . (2015). Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 93-117. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijisef/issue/29332/313850

Milliman Takaful Report: 2017:  http://us.milliman.com/uploadedFiles/insight/2017/Takaful-2017-full-report.pdf

Participation (Islamic) Finance Country Report, Hazine, 2016: (ss.53-59) https://www.hazine.gov.tr/faizsiz-finans?type=icon

Katılım Sigortacılığı Mevzuatı: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170920-7.htm


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Having knowledge about Islamic moral understanding at academic level X
2 Having sufficient knowledge about basic concepts and methodology of Islamic law X
3 Having enough knowledge about Islamic commercial law X
4 Having enough knowledge and skills about economics and finance X
5 Ability to follow current developments in the global economy in the field of economics and finance X
6 To be able to make interdisciplinary academic studies between basic Islamic sciences and economics-finance sciences X
7 Be able to develop unique mechanisms and products in accordance with Islamic principles in the financial system X
8 New developments in economics and finance, explanation and interpretation from the perspective of Islamic morality and law X
9 To comply with ethical rules in the fields in which they are employed and in economic-commercial activities X
10 Ability to give academic work on at least one foreign language X
11 Having an understanding of the rights and benefits of all stakeholders of institutions X
12 Having the ability to use the necessary information technologies X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Odev 1 50
PerformansGoreviSeminer 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Assignment 1 4 4
Performance Task (Application) 1 20 20
Final examination 1 30 30
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü /25(s) 6
Dersin AKTS Kredisi 6
; ;