Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OTTOMAN ECONOMIC HISTORY IEF 625 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü KENAN GÖÇER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Teaching Ottoman economic history

Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Reciprocal arrangement of obligations 1 - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture
Ölçme Yöntemleri: C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Reciprocal arrangement of obligations Marcel Mauss, Sosyoloji ve Antropoloji, (Çev. Özcan Doğan), Doğu Batı, Ankara 2006, ss.203-308; Oğuz Adanır, Osmanlı ve Ötekiler, Doğu Batı, Ankara 2013, ss.242-275; Oğuz Adanır, Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış, Doğu Batı, Ankara 2010, ss.295-318 ve 649-673.
2 Material life and culture in development period Ottoman order Oğuz Adanır, Osmanlı ve Ötekiler, Doğu Batı, Ankara 2013, ss.276-357; Oğuz Adanır, Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış, Doğu Batı, Ankara 2010, ss.401-436.
4 Meaning of culture during the pause period
5 The effects of pausing on social classes Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi, YKY, İstanbul 2013, ss.265-318.
6 General consequences of disruption of order Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi, YKY, İstanbul 2013, ss.319-350.
7 Social and financial structure in Ottoman Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2010; Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadî Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015, ss.51-53.
8 Timar system Halil İnalcık, Osmanlığı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi, Eren Yayıncılık, İstanbul 1996; Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2010.
9 Foundation system Nazif Öztürk, Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi, TDV, Ankara 1995; Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2010; İslam Ansiklopedisi, "Tımar", TDV, İstanbul.

Kaynaklar

Ders Notu

It is given in the course documents.

Ders Kaynakları

Marcel Mauss, Sosyoloji ve Antropoloji, (Çev. Özcan Doğan), Doğu Batı, Ankara 2006; Oğuz Adanır, Osmanlı ve Ötekiler, Doğu Batı, Ankara 2013; Oğuz Adanır, Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış, Doğu Batı, Ankara 2010; Sabri F. Ülgener, Zihniyet ve Din, Derin Yayınları, İstanbul 2015; Sabri F. Ülgener, İktisadî Çözülmenin Ahlâk ve Zihniyet Dünyası, Der Yayınları, İstanbul 1991; Murat Yılmaz (Ed.), Sabri Fehmi Ülgener, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2011; Ahmet Güner Sayar, Osmanlı'dan 21. Yüzyıla, Ötüken, İstanbul 2001; Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi, YKY, İstanbul 2013;  Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2010; Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadî Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015; Halil İnalcık, Osmanlığı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi, Eren Yayıncılık, İstanbul 1996; Nazif Öztürk, Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi, TDV, Ankara 1995; Donald Quataert, Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü, (Çev. Tansel Güney), İletişim, İstanbul 2008; Donald Quataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, (Çev. Ayşe Berktay), İletişim, İstanbul 2009; Vahdettin Engin ve diğer (Ed.), Osmanlı'da Ulaşım, Çamlıca, İstanbul 2012; Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadî Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015; Şevket Pamuk, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Küreselleşme İktisat Politikaları ve Büyüme, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2012; Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2013. 


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Having knowledge about Islamic moral understanding at academic level X
2 Having enough knowledge about Islamic commercial law X
3 To be able to make interdisciplinary academic studies between basic Islamic sciences and economics-finance sciences X
4 New developments in economics and finance, explanation and interpretation from the perspective of Islamic morality and law X
5 Having an understanding of the rights and benefits of all stakeholders of institutions X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
SozluSinav 1 50
PerformansGoreviUygulama 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı

-

Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 50

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 15 15
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü /25(s) 6.04
Dersin AKTS Kredisi 6.04
; ;