Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
QUALITATIVE RESEARCH METHODS GIT 508 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi BİLGEN AYDIN SEVİM
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Acquiring skill and information regarding concepts, methods and technics to make a research.

Dersin İçeriği

Methods and technics of searching literature, collecting data, evaluating data and writing a research paper in order to make a research.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He/She explains of basic terms of research methods and technics. 1 - 2 - D -
2 - He/She plans a research. 4 - C - D -
3 - He/She writes an appropriate aim, importance, hypothesis, limits and definition for a research topic. 10 - 14 - C - D -
4 - He/She writes a scientific research paper. 3 - 4 - C - D -
5 - He/She explains the rules of academic writing. 3 - 10 - C - D -
Öğretim Yöntemleri: 3:Discussion 4:Drilland Practice 10:Brain Storming 14:Self Study 1:Lecture 2:Question-Answer
Ölçme Yöntemleri: C:Homework D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The basic transformation in the scientific research methods
2 Basic features of qualitative and quantitative research
3 Planning qualitative research
4 Data collection methods in qualitative research: Interview
5 Data collection methods in qualitative research: Observation
6 Data collection methods in qualitative research: Document Analysis
7 Reliability and validity in qualitative research
8 Searching research in qualitative research
9 Using sources in qualitative research
10 Data analysis in qualitative reserach and using the results
11 Writing a scientific research paper
12 Writing a scientific research paper
13 Writing a scientific research paper
14 Overall evaluation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. İstanbul: Nobel Yayınları, 2009.
 ______. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları, 2000.
Barzun, J., Graff, F.H. Modern Araştırmacı. Çev. Fatoş Dilber. İstanbul: Tübitak Yayınları, 1997.
Türk Dil Kurumu. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2005. 
Westfall, Richards. Modern Bilimin Oluşumu. Çev. İsmail Hakkı Duru. Ankara: Tübitak Yayınları, 2000. 
Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Odev 1 50
ProjeTasarim 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Assignment 1 10 10
Project / Design 1 10 10
Toplam İş Yükü 148
Toplam İş Yükü /25(s) 5.92
Dersin AKTS Kredisi 5.92
; ;