Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SUBCULTURE STUDIES AND IDENTIFY GIT 525 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi BÜLENT KABAŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi BÜLENT KABAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Dersin İçeriği

:The most common narrative about subcultures is that they are dissenting from

mainstream politics, religion, social norms, traditions and mass media. From

this point of view, it is possible to signify that 60’s youth subcultures have

aimed to form their unique identities with opposing the pressure of conformity,

banality of mass culture and standardization. In parallel with the transformation

of culture during 80’s and 90’s, the form of the youth subcultures have also

changed. In last twenty years, many studies on youth, particularly under the

name of the post-subcultural theory, provide a critical perspective by offering

concepts such as neo-tribes, lifestyle and scene instead of subculture to reveal

the changing structure of youth subcultures. Today, subcultures make a

significant contribution on aspects of multicultural structure. Nevertheless, they

are unable to make sense beyond popular culture. In other words, through

media youth subcultures ironically become a part of the system, which they

were opposed to. The course on ‘Subculture Studies’ will examine the

transformation of subcultures in this context.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Students should learn how youth cultures has changed. 1 - 2 - 3 - 14 - 16 - A - B - C - D -
2 - Student should learn how youth cultures can influence the society. 1 - 2 - 3 - 14 - 16 - A - B - C - D -
3 - Students should understand the importance of the relation between youth cultures, media and design. 1 - 2 - 3 - 14 - 16 - A - B - C - D -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 14:Self Study 16:Project Based Learning
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The Sociological Roots of Youth Culture
2 Chicago School, Birmingham School
3 Post Subcultural Theory
4 The Equation of Youth Culture and Counterculture
5 Popular Culture and Media: Theoretic Approaches
6 Popular Culture and Media: Theoretic Approaches
7 50’s and 60’s: ‘Beat ve Hip Generation’
8 70’s: ‘Meaning of Style’
9 80’s and Beyond: ‘Consumption and Pleasure Oriented, Media Centered Youth Cultures (Neo-Tribes)’
10 80’s and Beyond: ‘Consumption and Pleasure Oriented, Media Centered Youth Cultures (Neo-Tribes)’
11 Hegemonic Superstructure and Youth Cultures
12 Current Examples of Youth and Design Culture
13 Current Examples of Youth and Design Culture
14 Current Examples of Youth and Design Culture

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Thornton, S., Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital, Cambridge:

Polity Press, 1995.

Dellaloğlu, B., Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum, Ankara: Bağlam

Yayınları, 2000.

McGregor, C., Pop Kültür Oluyor, (çev. Gürol Özferendeci), İstanbul: Çivi

Yazıları, 2000.

Oskay, Ü., XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri,

İstanbul: Der Yayınları, 2000.

Storey, J., Popüler Kültür Çalışmaları: Kuramlar ve Metodlar, (çev. Koray

Karaşahin) İstanbul: Babil Yayınları, 2000.

Ritzer, G., Toplumun McDoladlaştırılması: Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen

Karakteri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001.

Muggleton, D., Inside Subculture:The Postmodern Meaning of Style, New

York: Oxford International Publishers Ltd., 2002.

Bennett, A., Harris,K. K.,After Subculture: Critical Studies in Contemporary

Youth Culture, Houndmills: Macmillan, 2004.

Hebdige, D., Altkültür: Tarzın Anlamı, İstanbul: Babil Yayınları, 2004.

Strinati, D., An Introduction to Theories of Popular Culture, London: Routledge,

2004.

Jenks, C., Subculture: Fragmentation of Social, London: Sage Publication,

2005.

Laughey, D., Music and Youth Culture, Edinburgh: Edinburgh University Press,

2006.

Wicke, P., Mozart’tan Madonna’ya: Popüler Müziğin Bir Kültür Tarihi, İstanbul:

Yapı Kredi Yayınları, 2006.

Gelder, K., Subcultures: Cultural Histories and Social Practice, New York:

Routledge, 2007.

Storey, J., Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction, London:

Longman, 2009.

Konyar, H., Türkiye’de Medya Endüstrisi ile Kurulan ‘Kültürel Farklılıklar’,

Ankara: Ütopya Yayınevi, 2011.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 100
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 30
Finalin Başarıya Oranı 70
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 14 3 42
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14 5 70
Mid-terms 1 3 3
Quiz 1 3 3
Assignment 1 10 10
Project / Design 1 15 15
Final examination 1 3 3
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;