Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BIOCHEMISTRY SHE 104 2 2 + 0 2 3
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. DİLEK AYGİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

To teach about basic information about the metabolism, function and structure of biomolecules that are building the primary structure of human body and to educate nurses and midwives who can use this theoric information in nursery and midwifery practice.

Dersin İçeriği

Introduction to biochemistry. Chemical composition of human body. Biochemical structure of cell and organelles. Structures and biological functions of carbonhydrates, lipids, aminoacids, proteins, porphyrins, enzymes, vitamins, nucleic acids and hormones. Metabolisms of water and electrolytes, carbonhydrates, lipids, aminoacids,nucleic acids and proteins.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Understanding the structure, function, metabolism and digestion of biological molecules such as carbonhydrates, amino acids, proteins, lipids and porfirines which forms human body and how the metabolic integrity between these molecules are maintained. 1 - 2 - 3 - 5 - A - C -
2 - Defining the structures and functions of enzymes and explaining the basic enzymes which are used as diagnostic criteria in the diagnosis of diseases. 1 - 2 - 3 - 5 - A - C -
3 - Describing the diseases caused by the disorders about metabolic pathways. 1 - 2 - 3 - 5 - A - C -
4 - Understanding the structures, metabolisms and roles of nucleic acids (DNA, RNA) and the nucleotids. 1 - 2 - 3 - 5 - A - C -
5 - Learning bilirubin, ammonia, urea and uric acid metabolism. 1 - 2 - 3 - 5 - A - C -
6 - Defining biochemical functions of vitamines, water, minerals and the cases which were caused by the deficiencies and excessiveness of these molecules. 1 - 2 - 3 - 5 - A - C -
7 - Interpreting the liver function tests and kidney function tests. 1 - 2 - 3 - 5 - A - C -
8 - Learning properties, functions and the cases which are caused by the deficiencies and excessiveness of hormones. 1 - 2 - 3 - 5 - A - C -
9 - Evaluating the clinical biochemical analysis which are used for the diagnosis and the treatment of diseases. 1 - 2 - 3 - 5 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 5:Demonstration
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to biochemistry. Biochemical structure of cell and organels.
2 Structures, classifications, biological functions and digestions of carbonhydrates.
3 Metabolic pathways in carbonhydrate metabolism. Disorders about carbonhydrate metabolism.
4 Structures and classifications of enzymes. Factors affecting enzyme activity. Regulation of enzyme activity. Importance of enzymes in diagnosing of diseases.
5 Structures, classifications, functions and digestion of lipids.
6 Lipoproteins. Cholesterol metabolism. Disorders about lipid metabolism.
7 Structures, classifications, functions and digestion of proteins.
8 Aminoacid and protein metabolism. Urea cycle. Disorders about protein metabolism. Porphyrins and porphirias.
9 Structures and functions of hemoglobin and myoglobin. Synthesis and destruction of heme. Types of icteruses.
10 Structures and metabolism of nucleotides.
11 Structure and function of DNA. Replication. Structureand properties of RNA. The protein synthesis.
12 Full urine test and hemogram.
13 Classification and biological functions of vitamins. Vitamin deficiencies. Metabolisms and biological functions of water and minerals.
14 Structure, classification and functions of hormones.

Kaynaklar

Ders Notu

Not published biochemistry lesson notes.

Ders Kaynakları

Basic and Clinical Biochemistry for Health School Students Prof.Dr. Bahattin Adam, Doç.Dr. Aysel Kıyıcı, Uz.Dr.Yasemin Ardıçoğlu

Lippincot's Biochemistry


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4
5
6
7
8
9

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
Odev 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 4 8
Assignment 1 5 5
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 86
Toplam İş Yükü /25(s) 3.44
Dersin AKTS Kredisi 3.44
; ;