Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PERINATOLOGY NURSING HTP 531 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi GÖNÜL KURT
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The aim of this course is to provide students to gain knowledge which is about preventing and improving healt of mother, fetus and newborn at prenatal, natal and postnatal period and to gain knowledge which is about early diagnosis, cure and care in abnormal health state and to use these knowledge in case discussion

Dersin İçeriği

Reproduction health, safe motherhood, mother death in Turkey and World, anatomy and physiology of reproductive system, physical and psychological cahnges in pregnancy, care of birth before, psychosocial adaptation of pregnancy, process and stages of birth action, pain control in birth action, improvment of conception and cenin.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Prenatal, natal and postnatal health of the mother-fetus-newborn nursing interests in the protection and promotion of fundamental theoretical knowledge to explain 1 - 2 - 3 - A - B - C -
2 - In the presence of risky situations for the mother and the newborn using case discussions to identify issues relating to the treatment and care 1 - 2 - 3 - A - B -
3 - Mother, fetus and newborn health in cases where the stem is normally gained by using the knowledge and skills to plan initiatives for early diagnosis and care 1 - 2 - 3 - A - B - C -
4 - Women´s sexual health / reproductive health issues that concern directly or indirectly, to discuss the basic concepts 1 - 2 - 3 - A - B - C -
5 - Of women in Turkey SH / RH issues and factors affecting the ability to realize 1 - 2 - 3 - A - B - C -
6 - Women´s SH / RH to be responsible for solving the problems 1 - 2 - 3 - A - B - C -
7 - Women´s reproductive health services aimed at strengthening the role and responsibilities of the nurse adopt in 1 - 2 - 3 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı


Kaynaklar

Ders Notu

Arici A., Seli E (ed.). (2008). Non-Invazive Management Of Gynecologıc Disorders. İnforma UK Ltd. 2. Ayhan A., Durukan T.,Günalp S., Gürkan T., Öderoğlu S.L.,Yaralı L.,Yüce K. (2008). Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi.Güneş Tıp Kitapevi.2. Baskı. 3. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gılstram LC, Hauth JC, Wenstrom KD. (2001). “Williams Obstetrics”, McGraw-Hill Companies, USA, . 4. Çiçek M.N., Mungan M.T.(Ed.). (2007). Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. Güneş Tıp Kitap Evleri. 5. Fogel İ.C., Woods F.N.(Ed.) (2008). Women’s Health care İn Advanced Practice Nursing. Springer Publising Company. 6. Harrow PJ, Magowan B, Peatre ABJ. (2003). “Obstetrics and Gynaecelogy”, Elseiver Publishing, USA. 7. Marie F., Mongan. M. (Ed). (2005). Hypnobirthing The Mongan Method.Third Edition.Health Comunications, İnc. 8. Neville F., Hacker M.D.J., George Moore M.D., Joeseph C., Gambone, DO, Üstün C., Koçak İ. (Çev.). (2008). Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri. Nobel Tıp Kitapevleri. 9. Symonds EM, Symonds IM. (2003). Essential Obstetrics and Gynaecology. 4th Edition. Churchill Livingstone, USA. 10. Şirin A.,Kavlak O.(Ed.). (2008). Kadın Sağlığı. Bedray Yayıncılık. İstanbul. 11. Taşkın L. (2007). Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği”, Birleştirilmiş ve Genişletilmiş Baskı, Ankara, 2007.

Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
PerformansGoreviSeminer 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 142
Toplam İş Yükü /25(s) 5.68
Dersin AKTS Kredisi 5.68
; ;