Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
WAGE THEORYS AND POLICY CEK 202 4 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Asst.Akın Özdemir
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
At the end of the lecture, students will be able to know the importance of wage and also analyze it according to perspectives of both society and enterprise.
Dersin İçeriği
In the lecture wage theories and policies are discussed.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To become knowledgeable about Wage related concept and the minimum wage. 1 - 3 - 12 - A -
2 - To become knowledgeable about types and species of wage description 1 - 3 - 12 - A - C -
3 - To become knowledgeable about Wages and Wage Formation Theory 1 - 3 - 12 - A - C -
4 - To become knowledgeable about Wage charged and computerized payroll calculations. 1 - 3 - 10 - 12 - A - C -
5 - Has information about fee calculation and fee programs 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 5:Demonstration 12:Case Study 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Concepts of Wage
2 Minimum Wage
3 Wage Systems, Definition and Types
4 Wage Systems, Definition and Types
5 Wage Formation and Level
6 Wage Theory I
7 Wage Theory II
8 Midterm Exam
9 Principles and Logic of Payroll
10 Introduction of the wage Payroll Program
11 Application of the wage Payroll Program
12 Formation of Working Groups and Payroll upgrade scenarios
13 Presentation of Working Group
14 General Assessment

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Topalhan, T. (2010), Ücret ve Ücret Teorileri, Gazi Kitabevi, Ankara.
Acar, A.C. (2007), İşletmelerde Ücret Yapısının Oluşturulması ve Bir Uygulama, Literatür Yay., İstanbul.
Akyıldız, H. (2010), Ücret Yapısının Oluşumu, S.D.Ü. Yay. No: 11, Isparta.
Ar, K.N.(2007), Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Ücretlerin Gelişimi, Kamu-İş Yay., Ankara.
Artan, S.(1981), Endüstri İşletmelerinde Ücret Yönetimi ve Türkiye’deki Uygulama, Eskişehir İktisadi İdari İlimler Akademisi Yay. No: 239, Eskişehir.
ASGARİ ÜCRET (1978), Türkiye ve Dünya Uygulaması, Türk-İş Yay. No:119 8(Eylül).
Benligiray, S.(2007), Ücret Yönetimi, Beta Yay., İstanbul.
Centel, T.(1988), İş Hukukunda Ücret, İstanbul.
Dirimtekin, H.(1966), Ücret ve Asgari Ücret, İstanbul.
Işıklı, A.(1975), Ücret, Doğan Yay., Ankara.
Kaymaz,K.(2010), Ücret Yönetimi: Beceri Bazlı Ücretlendirme Sistemi, Dora Yay., Bursa.
Korkmaz, A.(2003), Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Kamu-İş Yay., Ankara.
Önsal, N. (1992), Ücretler ve Toplu Pazarlık Sisteminde Ücretlerin Oluşumu, Kamu-İş Yay., Ankara.
Ünal, A.(1998), Performansa Dayalı Ücret, Kamu-İş Yay., Ankara.
Zengin, T.(2003), Ücret Adaletsizliğinin Adams’ın Hakkaniyet Kuramı Çerçevesinde Analizi, Türk Harb-İş Yay., Ankara.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Acquiring theoretical and practical competency in the fields of industrial relations, human resource management, social policy and labour and social security law both at national and international levels
2 Mastering core industrial relations concepts
3 Demonstrating awareness of issues related to social justice
4 Competent use of Turkish language in written and oral communication and ability to reflect on what you have learned, and to conduct an inventory of skills and competencies gained X
5 Ability to engage in independent analysis and communication of results and ability to independently formulate research or term paper topics X
6 Competent use of statistics and databases to analyze data, interpreting graphs , tables, and index numbers and constructing them to convey information X
7 Ability to work effectively in groups X
8 Competent use of a foreign language in terms of oral, written and learning skills
9 Competent use of word processing, presentation, spreadsheet and statistical software used in human resources and labour relations
10 Developing an ethical sensitivity in professional and scientific contexts

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 130
Toplam İş Yükü /25(s) 5.2
Dersin AKTS Kredisi 5.2
; ;