Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOCIAL POLICY IN EU CEK 251 3 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri

Social Policy

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. CİHAN SELEK ÖZ
Dersi Verenler Doç.Dr. CİHAN SELEK ÖZ
Dersin Yardımcıları

Res.Asst. Yunus YİĞİT

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

The aim of this course is to evaluate the current situation of Turkey in the direction of the EU's understanding of social policy and practices and to produce solution strategies on how to develop it.

Dersin İçeriği

The origins of social policy in the EU, The European Social Model, Social policy dimension of EU-Turkey relations

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Have knowledge of EU's establishment history, reasons for establishment and enlargement process. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
2 - Learn the basic and auxiliary organs of the EU and the decision-making process 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
3 - Discuss the place, importance and function of the day-to-day social policy in the EU from its establishment 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
4 - Describe different welfare regimes within the EU 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
5 - Learn social policies developed for various social problems in EU 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
6 - Have an idea about the dimensions of social policies of Turkey-EU relations 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 History and expansion of the EU Cihan Selek Öz, Social Policy in EU Lecture Notes
2 Decision-making, executive, judicial and financial bodies of the EU Cihan Selek Öz, Social Policy in EU Lecture Notes
3 Advisory bodies of the EU, decision-making process and EU acquis Cihan Selek Öz, Social Policy in EU Lecture Notes
4 Historical origins of social policy in the EU (the period up to 1970) Cihan Selek Öz, Social Policy in EU Lecture Notes
5 Historical origins of social policy in the EU (the period after 1970) Cihan Selek Öz, Social Policy in EU Lecture Notes
6 Draft EU constitution, the Lisbon Treaty and Social Policy. Is there a Social Europe? Cihan Selek Öz, Social Policy in EU Lecture Notes
7 EU Employment Policies Cihan Selek Öz, Social Policy in EU Lecture Notes
8 EU Gender Equality in Working Life Cihan Selek Öz, Social Policy in EU Lecture Notes
9 Midterm
10 Social exclusion and poverty in the EU Cihan Selek Öz, Social Policy in EU Lecture Notes
11 Social dialog in the EU Cihan Selek Öz, Social Policy in EU Lecture Notes
12 EU-Turkey Relations (From past to present) Cihan Selek Öz, Social Policy in EU Lecture Notes
13 Negotiating Framework documents and EU Social Policy´s reflections on the Turkey´s social policy. Cihan Selek Öz, Social Policy in EU Lecture Notes
14 The last progress report, the chapter on social policy and employment Cihan Selek Öz, Social Policy in EU Lecture Notes

Kaynaklar

Ders Notu

Cihan Selek Öz, Social Policy in EU Lecture Notes

Ders Kaynakları

Özcüre, Gürol (2010), Avrupa Birliği’nin Sosyal Politikası ve Türkiye, Derin Yayınları, İstanbul.
Ceylan Ataman, Berrin (2010), Türkiye´nin Adaylık Sürecinde Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Çelik, Aziz (2008), AB Sosyal Politikası Uyum Sürecinin Uyumsuz Alanı, II. Baskı, Kitap Yayınevi, İstanbul.
Koray, Meryem (2005), Avrupa Toplum Modeli, İmge Yayınevi, Ankara.
Hekimler, Alpay (2004), AB-Türkiye&Endüstri İlişkileri, Beta Basım, İstanbul.
Aykaç, Mustafa ve Zeki Parlak (2003), Tüm Yönleriyle Türkiye-AB İlişkileri, Elif Kitabevi, İstanbul.

Current articles


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Acquiring theoretical and practical competency in the fields of industrial relations, human resource management, social policy and labour and social security law both at national and international levels X
2 Demonstrating awareness of issues related to social justice X
3 Ability to engage in independent analysis and communication of results and ability to independently formulate research or term paper topics X
4 Developing an ethical sensitivity in professional and scientific contexts X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 10
AraSinav 1 70
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 5 10
Assignment 1 5 5
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 131
Toplam İş Yükü /25(s) 5.24
Dersin AKTS Kredisi 5.24
; ;