Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOCIAL POLICY CEK 101 1 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler

International Social Policy, European Union Social Policy, NGO's and Social Policy, Social Work and Care, Local Governments and Social Policy

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. CİHAN SELEK ÖZ
Dersi Verenler Doç.Dr. CİHAN SELEK ÖZ
Doç.Dr. SİNEM YILDIRIMALP
Dersin Yardımcıları

Res.Asst. Selami BAYRAK

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

Analyzing the social problems that arise in the narrow sense in the working life and in the broad sense in the whole society life with historical and intellectual considerations and producing solution suggestions for these problems is the basic aim.

Dersin İçeriği

The conceptual, historical and theoretical background of social policy, social policy towards the disadvantaged segments such as the national and international sides, the poor, unemployed, women, children, the disabled, the elderly, education, health, social security, income distribution, Contemporary discussions on areas.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Have knowledge about social policy concept and objectives 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
2 - Gain knowledge about the historical development of social policy in the West and in Turkey 1 - 2 - 3 - 12 - A - C -
3 - Discuss the effects of globalization on social policy 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
4 - Learn national and international aspects of social policy 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
5 - Take an opinion on current debates on social policy 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
6 - Have social policies for disadvantaged groups 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
7 - Discuss current debates on social policy 2 - 10 - 12 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Social Policy concept and objectives
2 Ideological trends affecting social policy
3 Historical development of social policy in the West and Turkey
4 Transformation of social policy in the context of globalization
5 National parties of social policy
6 International parties of social policy
7 Struggle against poverty and social policy
8 Struggle against social exclusion and social policy
9 Midterm Exam
10 Unemployment and social policy
11 Social policies for women
12 Social policies for the disability and old prisoners
13 Social policies for the elderly
14 Current debates on social policy

Kaynaklar

Ders Notu

Cihan Selek Öz, Social Policy Unpublished Lecture Notes

Sinem Yıldırımalp, Social Policy Unpublished Lecture Notes

Ders Kaynakları

ALCOCK, Pete, Margaret May and Karen Rowlingson (2011),  Sosyal Politika: Kuramlar ve Uygulamalar, Siyasal Kitabevi, Ankara.

ALPER, Yusuf ve Aysen Tokol (2016), Sosyal Politika, Dora Basım, Yedinci Baskı, Bursa.

DEDEOĞLU, Saniye ve Adem Yavuz Elveren, 2000’ler Türkiye’sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet

Güven, H. Sami; Sosyal Politikanın Temelleri; Ezgi Kitapevi; Bursa; 1995.

KORAY, Meryem (2012), Sosyal Politika, İmge Kitabevi, Dördüncü Baskı, Ankara.

ÖZDEMİR, Süleyman (2004), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın no: 2004-69, İstanbul.

SALLAN GÜL, Songül (2006), Sosyal Devlet Bitti, Yasasın Piyasa! Yeni Liberalizm ve Muhafazakârlık Kıskacında Refah Devleti, Ebabil Yayınları, Ankara.

SAPANCALI, Faruk (2005), “Avrupa Birliği’nde Sosyal Dışlanma Sorunu ve Mücadele Yöntemleri”, Çalışma ve Toplum, 2005/3, s. 51-106.

ŞENKAL, Abdülkadir (2005), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, Alfa Basım, İstanbul.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Acquiring theoretical and practical competency in the fields of industrial relations, human resource management, social policy and labour and social security law both at national and international levels X
2 Demonstrating awareness of issues related to social justice X
3 Competent use of Turkish language in written and oral communication and ability to reflect on what you have learned, and to conduct an inventory of skills and competencies gained X
4 Ability to engage in independent analysis and communication of results and ability to independently formulate research or term paper topics X
5 Developing an ethical sensitivity in professional and scientific contexts X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 2 10
KisaSinav 1 10
KisaSinav 3 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 1 1
Assignment 1 5 5
Final examination 1 6 6
Toplam İş Yükü 124
Toplam İş Yükü /25(s) 4.96
Dersin AKTS Kredisi 4.96
; ;