Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURKEY´S MIDDLE EAST POLICY (TR) ODC 548 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KEMAL İNAT
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The meaning of the Middle East in the Turkish foreign affairs becomes more and more important during the last years. Ankara leave his very long lasting ignorance to this area and start to show interest in the Middle East. The events happened in the last times within the scope of the Arabian spring make the Middle East for Turkey more important.
Dersin İçeriği
Firstly in the class, it will be analyzed the factors that have determining impacts on Turkey?s policy towards the Middle East, and beside this, historical evolution of the Middle East policy of Turkey. Afterwards, Turkey?s policies toward Iran, Iraq, Syria, and Israeli-Palestinian conflict will be analyzed and her opinion on the issues such as water question or Arab Revolutions will be examined.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - It identifies general properties of the Middle East the region which Turkey constitues a part of it. 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C - F -
2 - It determines the impacts of conflicts in the Middle East on Turkey 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C - F -
3 - It analyzes the facotrs which is determing on Turkey´s policies toward the Middle East 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C - F -
4 - It explains the historical evolution of Turkey´s Middle East policy 1 - 2 - 3 - A - B - C - F -
5 - It explains Turkey´s policies toward Iran, Iraq and Syria 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C - F -
6 - It accounts for the reasons behind Turkey´s opinion on Israeli-Palestinian conflict 1 - 2 - 3 - 10 - A - B - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Determining factors on Turkey´s Middle East Policy
2 Historical Revolution of Turkey´s Middle East Policy
3 Turkey´s Syria Policy - I
4 Turkey´s Syria Policy - II
5 Turkey´s Iran Policy - I
6 Turkey´s Iran Policy - II
7 Turkey´s Iraq Policy - I
8 Turkey´s Iraq Policy - II
9 Midterm Exam
10 Turkey´s Israel/Palestine Policy - I
11 Turkey´s Israel/Palestine Policy - II
12 Water Question in the Middle East, and Turkey
13 Turkey´s Eyppt and North Africa Policy
14 Turkey´s Saudi Arabia and Gulf Region Policy

Kaynaklar

Ders Notu Davutoğlu, Ahmet (2005), Stratejik Derinlik, Küre Yayınevi, İstanbul, ss. 396-453 ve 65-93.
? İnat, Kemal (2000), Türkische Nahostpolitik am Anfang des 21. Jahrhundert, Siegen 2000, ss. 20-41.
? Gözen, Ramazan (2000), Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Liberte, Ankara, ss. 1-41.
? Ayman, S. Gülden (2006), Türk Dış Politika Seçkinlerinin Ortadoğu Algılamaları ve Irak Savaşı, Orta Doğu, Cilt I, Sayı I, 2006, ss. 1-20.
? Koloğlu, Orhan (1994), Arap-Türk İlişkilerinin Tarihi Ortak Mirası, ABAM (Der.), Arap-Türk İlişkilerinin Geleceği, Timaş, İstanbul 1994, ss. 26-38.
? Dakuki, İbrahim (1994), Türk-Okul Kitaplarında Arap İmajı, ABAM (Der.), Arap-Türk İlişkilerinin Geleceği, Timaş, İstanbul 1994, ss. 511-542.
? İnat, Kemal (2007), Türkiye?nin Ortadoğu politikası 2006, Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edit), Ortadoğu Yıllığı 2006, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 1-54.
? İnat, Kemal (2006), Türkiye?nin Ortadoğu politikası 2005, Kemal İnat ve Ali Balcı (Edit), Ortadoğu Yıllığı 2005, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 1-38.
? Oran, Baskın (2001), Türk Dış Politikası, Cilt I, İletişim, İstanbul, ss. 194-212, 357-369, 615-652 ve 784-807
? Davutoğlu, Ahmet (2005), Stratejik Derinlik, Küre Yayınevi, İstanbul, ss. 247-274.
Dursunoğlu, Alptekin 2000), Stratejik İttifak, Anka, İstanbul, ss. 31-281.
? Özcan, Mesut (2003), Filistin-İsrail Barış Süreci ve Türkiye, Davutoğlu, Ahmet vd. (Edits.), Filistin. Çıkmazdan Çözüme, Küre, İstanbul, ss. 63-100.
? McGhee, George (1992), Bilgi, Ankara, ss. 198-267 ve 282-291.
? Aras, Bülent (2004), Turkey and the Greater Middle East, Tasam, İstanbul, ss. 31-47.
? Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mesut Özcan (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 137-159.
? Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 159-187.
? İnat, Kemal (2000), Türkische Nahostpolitik am Anfang des 21. Jahrhundert, Siegen 2000, ss. 163-226.
? Davutoğlu, Ahmet (2005), Stratejik Derinlik, Küre Yayınevi, İstanbul, ss. 437-453.
? Arı, Tayyar (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul, ss. 626-652.
? Aras, Bülent (2004), Turkey and the Greater Middle East, Tasam, İstanbul, ss. 101-114.
? Oran, Baskın (1996), Kalkık Horoz. Çekiç Güç ve Kürt Devleti, Bilgi, Ankara, ss. 41-190.
? Gözen, Ramazan (2000), Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Liberte, Ankara, ss. 43-85 ve 217-371.
? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2010?, Ortadoğu Yıllığı 2010, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, İsmail Numan Telci, Açılım Kitap, İstanbul 2011, ss. 9-41.
? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2009?, Ortadoğu Yıllığı 2009, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Küre Yayınları, İstanbul 2011, ss. 9-37.
? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2008?, Ortadoğu Yıllığı 2008, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 9-47.
? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2007?, Ortadoğu Yıllığı 2007, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Murat Yeşiltaş, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 1-29.
? Olson, Robert (2005), Türkiye-İran İlişkileri 1979-2004, Ebabil, İstanbul.
İnat, Kemal (2000), Türkische Nahostpolitik am Anfang des 21. Jahrhundert, Siegen 2000, ss. 95-162.
? Aras, Bülent (2004), Turkey and the Greater Middle East, Tasam, İstanbul, ss. 67-85.
? İnat, Kemal (2006), Türkiye?nin Ortadoğu politikası 2005, Kemal İnat ve Ali Balcı (Edit), Ortadoğu Yıllığı 2005, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 34-38.
? Oran, Baskın (2001), Türk Dış Politikası, Cilt II, İletişim, İstanbul, ss. 152-157 ve 579-586.
? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 67-136.
? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 93-158.
? İnat, Kemal (2000), Türkische Nahostpolitik am Anfang des 21. Jahrhundert, Siegen 2000, ss. 66-94.
? Aras, Bülent (2004), Turkey and the Greater Middle East, Tasam, İstanbul, ss. 87-100.
? Oran, Baskın (2001), Türk Dış Politikası, Cilt II, İletişim, İstanbul, ss. 129-140 ve 554-567.
? İnat, Kemal (2000), Türkische Nahostpolitik am Anfang des 21. Jahrhundert, Siegen 2000, ss. 227-256.
? Bağış, Ali İhsan (1994), Türk-Arap İlişkilerinde Su Meselesi, ABAM (Der.), Arap-Türk İlişkilerinin Geleceği, Timaş, İstanbul, ss. 185-201.
? Çandar, Cengiz (1993), Türkiye İçin bir Supolitik Olabilir mi?, Şen, Sabahattin (Edits), Su Sorunu, Türkiye ve Ortadoğu, Bağlam, İstanbul, ss. 447-454.
? Bulloch, John ve Adel Darwish (1994), Su Savaşları, Altın Kitaplar, İstanbul, ss.15-31 ve 53-71.
? Müftüoğlu, Ferruh (1997), Ortadoğu Su Meseleleri ve Türkiye, Marifet, İstanbul, ss. 25-57 ve 71-89.
? Oran, Baskın (2001), Türk Dış Politikası, Cilt II, İletişim, İstanbul, ss. 140-147.
Şimşek, Erdal (2005), Türkiye?nin Ortadoğu Politikası, Kum Saati, İstanbul, ss. 105-145.
? Muhittin Ataman, Turkey and Saudi Arabia: Newly Discovered Partners?, SETA Policy Brief, 2 Ağustos 2012. http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=125191&q=turkey-and-saudi-arabia-newly-discovered-partners
Ders Kaynakları Kemal İnat vd. (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2011, Açılım Kitap, İstanbul 2012.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve İsmail Numan Telci (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2010, Açılım Kitap, İstanbul 2011.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2009, Küre Yayınları, İstanbul 2011.
? Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mesut Özcan (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, SETA Yayınları, Ankara 2011.
? Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ali Resul Usul (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, SETA Yayınları, Ankara 2012.
? Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, SETA Yayınları, Ankara 2011.
? Kemal İnat, B.Duran, M.Ataman (Edits.), Dünya Çatışmaları, Nobel Yayınları, 2 Cilt, Ankara 2010.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2008, Küre Yayınları, İstanbul 2009.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Murat Yeşiltaş (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2007, Küre Yayınları, İstanbul 2009.
? Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2006, Nobel Yayınları, Ankara 2008.
? Kemal İnat ve Ali Balcı (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2005, Nobel Yayınları, Ankara 2006.
? Kemal İnat (Edits.), ABD?nin Haydut Devletleri, Değişim Yayınları, İstanbul 2004.
? Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul 2004
? Robert Olson, Türkiye?nin Suriye, İsrail ve Rusya ile İlişkileri 1979-2001, Orient Yayınları, 2005.
? Ahmet Davutoğlu: Stratejik Derinlik, Küre, İstanbul 2001.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Having and using advanced knowledge and comprehension supported by textbooks including actual knowledge in international relations literature, materials and the other scientific resources X
2 Analyzing data, ideas and concepts of foreign policy and international relations, determining complex events and topics, making discussions and developing new suggestions in accordance with researches X
3 Having knowledge and thought about actual topics and problems together with their historical, social and cultural aspects X
4 Introducing those who are interested in international events with the topics of international relations and teaching clearly the problems of international relations and the types of solutions X
5 Having the skills to take initiatives, capacity for team-working and open-minded
6 Using Turkish well, having a good written and oral communication and also having ability of empathy
7 Having skill to improve career in the jobs such as attaché and ambassador
8 Having the skill about methods and techniques in reaching knowledge
9 Having conscious about professional and scientific ethics
10 Accessing, examining and elucidating with scientific methods to the knowledge of international relations and expanding literature about international relations X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Odev 1 30
SozluSinav 1 15
PerformansGoreviSeminer 1 40
SozluSinav 2 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Assignment 1 15 15
Oral Examination 2 12 24
Performance Task (Seminar) 1 15 15
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 154
Toplam İş Yükü /25(s) 6.16
Dersin AKTS Kredisi 6.16
; ;