Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EUROPEAN INTEGRATION AND TURKEY ULI 534 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ CİCİOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The main aim of this course is to study the European Union, which has come to play a significant role in the making of Turkish foreign policy. To provide the students with background information, the course first introduces the origins, organs and common policies of the EU. Then the course analyzes the historical evaluation of the Turkish-European Union relations
Dersin İçeriği
After students are introduced to the origins, development and institutions of the EU, the Union´s common policies are studied. In the last section of the course, the evolution of the relations between Turkey and the EU is discussed. A special emphasis is placed on the perception of the EU in Turkey, and how Turkey´s accession is perceived in the EU member states.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - describes the position of the European Union in the international politics, 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - analyses the main characteristics which make the EU different from the other international organizations, 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - explains the creation of EU politics 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - analyses the discussions in view of the Turkish EU entry, 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - investigates whether the EU project can be a model for the relations of Turkey with the other countries, 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - analyses the problems which appear in the relations between Turkey and the EU, 1 - 2 - 3 - A - B - C -
7 - analyses, how the Turkish-European relations can be formed rationally, 1 - 2 - 3 - A - B - C -
8 - analyses the position of the EU in the international politics and their meaning for the Turkish foreign policy. 1 - 2 - 3 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework B:Oral Exam

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 An overview of the EU: Historical Background Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
2 An overview of the EU: Institutions Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
3 Turkish-EU Relations: Historical Background Şaban Çalış, Avrupa Birliği, Nobel Yayınları, 2005
4 Turkish-EU Relations:Basic Problems Şaban Çalış, Avrupa Birliği, Nobel Yayınları, 2005
5 The Main Dynamics of EU Integration Process Gökhan Akşemsettionoğlu, ?Avrupa Bütünleşme Projesinin ve Genişleme Sürecinin Temel Dinamikleri?, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 10, No: 1 (Yıl: 2011, ss. 1-18
6 The Theoritical Approaches to EU Integration Sinem Akgül Açıkmeşe, ?Uluslararası İlişkiler Teorileri Işığında Avrupa Bütünleşmesi?, Uluslararası İlişkiler, Cilt. 1, Sayı. 1 (Bahar 2004, s. 1-32
7 The Future of EU and Main Problems Sanem Baykal, ?Avrupa Birliği?nin Geleceği: Meşruiyet Sorunu, Anayasallaşma Süreci ve Bütünleşmenin Nihai Hedefi Üzerine?, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt. 1, Sayı. 1, Bahar 2004, s. 119-153
8 Exam Week
9 Analyses of EU-Turkey Relations I *Atilla Eralp ve Özgehan Şenyuva, ?Türkiye-Avrupa birliği İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi ve Dönüşümü?, Türkiye, Avrupa, Avrupa Birliği, Seta Yayınları, Ankara, ss. 23-53
10 Analyses of EU-Turkey Relations II Sanem Baykal, ?AB?yle İlişkiler?, Türk Dış Politikası Cilt 3, Baskın Oran (der.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2013
11 Presentations of Papers
12 Presentations of Papers
13 Presentations of Papers
14 Presentations of Papers

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Diğer Kaynaklar **Hasan Mor, ?Avrupa (Birliği) Bütünleşme Süreci ve Sorunları?, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIV, Yıl: 2010, Sayı: 1, ss. 499-540
***Hüseyin Ağır, ?Avrupa Bütünleşmesinin Derinleşmesi ve Genişlemesi?, Muhsin Kar,

Sezgin Mercan, ?siyasal Bütünleşme Kuramları ışığında AB Genişlemesi?, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
***Nilüfer Karacasulu, ?Avrupa
Entegrasyon Kuramları ve Sosyal
İnşacı Yaklaşım?, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt: 3, No: 9, 2007, ss.82-100
***Özlem Terzi, ?Avrupa?nın Birliği Avrupa?da Bütünleşmenin Tarihsel Dönüşümleri?, İstanbul Üniversitesi, SBF Dergisi, Sayı 25, Ekim 2001, ss. 244-259
****Hüseyin Kutay AYTUĞ, ?Bütünleşme Kuramlarının Avrupa Birliği Genişlemesine Bakışı?, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 2008, Cilt: 15, Sayı: 1
Sanem Baykal, ?Avrupa Birliği?nde Anayasallaşma?, Avrupa Birliği Temel Konular, Çağrı Erhan vd. içinde İmaj Yayınevi, ss. 129-203
**Sanem Baykal, ?Reform Antlaşması ve Getirdikleri: Kurumsal Yapı Çerçevesinde Genel Bir Değerlendirme? Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 7, No: 1, Güz 2007, s. 45-67
***Beken Saatçioğlu, ?Avrupa birliği ve Demokratikleşme?, Avrupa Birliği, Belgin Akçay içinde.., ss. 653-670
Özlem Kaygusuz, ?Türkiye-AB İlişkilerinin ?Möbius? Şeridi: AKP Reformculuğunun ve AB Çokkültürlülüğü?, AKP Kitabı, İlhan Uzgel ve Bülent Duru (ed.), Phoenix Yayınları, Ankara, 2010

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Having and using advanced knowledge and comprehension supported by textbooks including actual knowledge in international relations literature, materials and the other scientific resources X
2 Analyzing data, ideas and concepts of foreign policy and international relations, determining complex events and topics, making discussions and developing new suggestions in accordance with researches X
3 Having knowledge and thought about actual topics and problems together with their historical, social and cultural aspects X
4 Introducing those who are interested in international events with the topics of international relations and teaching clearly the problems of international relations and the types of solutions X
5 Having the skills to take initiatives, capacity for team-working and open-minded X
6 Using Turkish well, having a good written and oral communication and also having ability of empathy X
7 Having skill to improve career in the jobs such as attaché and ambassador X
8 Having the skill about methods and techniques in reaching knowledge X
9 Having conscious about professional and scientific ethics X
10 Accessing, examining and elucidating with scientific methods to the knowledge of international relations and expanding literature about international relations X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 20 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;