Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOCIAL WORK THEORIES SHB 503 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler

Social Work Intervention

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET ZAFER DANIŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. MEHMET ZAFER DANIŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

Theory and practice of social work knowledge, values ​​and skills, problem-solving processes, interaction, expert, client, environment, intervention processes, data collection, assessment, evaluation, planning, implementation and evaluation of an analytical point of view in terms of social services in terms of learning and placement of the foundations of targeted.

Dersin İçeriği

Social work profession, philosophy, basic qualifications, with the generalist social work practice theories and approaches in contemporary social work intervention subjects has included.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Defines Social Work Profession and its Development 1 - 2 - A - F -
2 - Describes the social services world and in Turkey 1 - 2 - A - F -
3 - Defines Relation of Social Work Theory, Knowledge, Skills, Value System and the application Generalist 1 - 2 - A - F -
4 - Explains System Approach 1 - 2 - A - F -
5 - Explains Ecological System Approach 1 - 2 - A - F -
6 - Describes Empowerment Approach 1 - 2 - A - F -
7 - Describes Psychodynamic Approach 1 - 2 - A - F -
8 - Explains Psychosocial Theory 1 - 2 - A - F -
9 - Explains Existential Approach 1 - 2 - A - F -
10 - Explains the Rights-Based Approach 1 - 2 - A - F -
11 - Explains Approach to Crisis Intervention 1 - 2 - A - F -
12 - Explains Behavioral Approach 1 - 2 - A - F -
13 - Explains Cognitive Behavioral Approach 1 - 2 - A - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer
Ölçme Yöntemleri: A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Social Work Profession and its Development
2 social services world and in Turkey
3 Social Work Theory, Knowledge, Skills, Value System and the application Generalist
4 System Approach
5 Ecological System Approach
6 Empowerment Approach
7 Psychodynamic Approach
8 Mid-term exam
9 Psychosocial Theory
10 Existential Approach
11 Rights-Based Approach
12 Approach to Crisis Intervention
13 Behavioral and Cognitive Behavioral Approach
14 Final

Kaynaklar

Ders Notu

Danış, M. Z., Şahbikan, İ. (2014). “Suça sürüklenmiş çocukların yeniden toplumsallaşma sürecinde ve insan hakları bağlamında sosyal hizmet yaklaşımlarının yeri ve önemi”, Journal of History School, 7 (18),: 627-651.

Danış, M. Z., Kara, H. Z., Çolak, F., Kırpık, S., Ayyıldız, A. (2015). “Sosyal Hizmet ve Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları”. Journal of History School, 24 (8): 539-559.

Danış, M. Z., Kara, H. Z. (2016). “Sosyal hizmette problem çözme yaklaşımı”, The Journal of Academic Social Science Studies, 42, Spring, ss.1-10.

Danış, M. Z., Sülü, C. (2016). “Modernleşme Sürecinde Aile ve Sosyal Hizmet: Güçlendirme Yaklaşımı Perspektifinden Yapısal Bir Analiz”, Journal of History School, 9 (25): 215-230.

Danış, M. Z. Yıldız, R., Tekin, H. E, Alkan, P. (2017). “Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Faktörler: Sakarya Örneği”, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 14 (baskı aşamasında).
Danış, M. Z., Kara, H. Z. (2017). “Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, (baskı aşamasında).

Ders Kaynakları

1-) Zastrow, C. (2013). Sosyal Hizmete Giriş. Ankara: Nika Yayınevi
2-) Duyan, V. (2010). Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları ve Müdahale Yöntemleri. Ankara: SHUD
Yayını, no: 16.
3-) Duyan, V., Özgür Sayar, Ö. ve Özbulut, M. (2008). Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak. Ankara:
SHUD Yayını.
4-) Derezotes, D.S. (2000) Advanced Generalist Social Work Practice. London: Sage Publication.
5-) Dewees, M. (2005) Contemprorary Social Work Practice. Boston: Mac Graw Hill
6-) Garvin, C.D. ve J.E. Tropman (1992) Social Work and Contemporary Society. London:Prentice Hall.
7-) Danış, M. Z. (2006) “Davranış Bilimlerinde Ekolojik Sistem Yaklaşımı”, Aile ve Toplum Dergisi, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayını,  Yıl: 8, Cilt: 3, Sayı: 9, Ocak-Mart, s. 45-54.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 20
SozluSinav 1 30
PerformansGoreviUygulama 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 1 1
Quiz 1 1 1
Oral Examination 1 1 1
Performance Task (Application) 0 0 0
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü /25(s) 6.04
Dersin AKTS Kredisi 6.04
; ;