Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
A CRITICAL ANALYSIS OF THE EXEGETICAL TEXTS ITS 513 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ALİCAN DAĞDEVİREN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Genel Eğitim
Dersin Amacı

To demonstrate courser formation of commentary litrature and chronologically literal differences and privileges with frame of the text analysis theory

Dersin İçeriği

Text Analysis, Historical and literal criticsim method, privileges and similarities of commentary texts of early period, classical period and post-classical period in terms of method etc., Analysis of sample texts

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Makes analysis of general text 1 - 2 - 3 - A -
2 - Has an information about historical and philological criticism 1 - 2 - 3 - A -
3 - Understands early period commentary studies 1 - 2 - 3 - A -
4 - Understands classical period commentary studies 1 - 2 - 3 - A -
5 - Understands post-classical period commentary studies 1 - 2 - 3 - A -
6 - Analyses the diffrernces of comment and method in commentary studies 1 - 2 - 3 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to the theory of general text analysis
2 Historical and philological criticism
3 Early period commentary studies
4 Classical period commentary studies
5 The period after classical process
6 The diffecences of comment and method in commentary studies
7 Analysis of verses 1-10 of Sura Necm
8 Analysis of verses 1-10 of Sura Necm
9 Analysis of verse 6 of Sura Maide
10 Analysis of verse 7 of Sura Enam
11 Analysis of verse 85 of Sura Taha
12 Analysis of verse 34 of Sura Nisa
13 Analysis of verses 111-115 of Sura Maide
14 Analysis of verse 24 of Sura Yusuf

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

(1) Koç, Akif M. (2003), on some historical problems in the exegesis of Najm, İslamiyat magazine, vol.

[2] Baltacı, Burhan, Yunus 10/26. The meaning of the People of the Sunnah in the Understanding of the Word of Wisdom as the Miracle of Allah, The Special Issue of Religious Researches on the People of the Sunnah.

[3] Koç. M. Akif, (2004): The text of the Qur'an, İslamiyat Magazine, volume 7, issue 1, as an element that facilitates the overcoming of the reasoning-related narrative.

[4] P. Kyle McCarter, Jr., (1986) Textual criticism

[5] Muhammet Bagir, Biblical criticism, Unpublished masters thesis.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the writing of history X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
PerformansGoreviUygulama 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 17 17
Final examination 1 25 25
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü /25(s) 5.52
Dersin AKTS Kredisi 5.52
; ;