Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RHETORIC IN TURKISH CLASSICAL LITERATURE ITS 524 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. KENAN MERMER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

To get the students comprehend rhetoric in Turkish Classical Literature

Dersin İçeriği

To analyze rhetoric, eloquence, and aesthetics via poetry and structure

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Have the knowledge about the characteristics and sections of rhetoric. 1 - 3 - 4 - A - C -
2 - Comprehend that how Fesaha is affected by expression and writer. 2 - 3 - 10 - A - C -
3 - Interpret technically Haber and Insha in Meani. 2 - 3 - 4 - 11 - A - C -
4 - Analyze the redundant words for word and meaning via texts. 1 - 2 - 4 - 14 - A - C -
5 - Describe aesthetics and explain the sections of it. 1 - 2 - 14 - A - C -
6 - Analyze figurative language via samples of poetry and prose. 2 - 3 - 4 - 14 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion 4:Drilland Practice 2:Question-Answer 10:Brain Storming 11:Six Hat Methods 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The description and sections of rhetoric: meani, beyan, and aesthetics
2 The description and sections of Fesaha: Fesaha of the word and writer
3 The description and sections of meani
4 Haber and Insha
5 Inverted sentences and clause
6 The usage of redundant words and synonyms
7 The description of Beyan and in which ways it declares the meaning
8 Lafzi and Gayr-i Lafzi Delâlet
9 Semantic and verbal figurative language
10 Types of metaphor
11 Belig, Temsili, Tehekkumi and Temlihi Teshbih
12 The description and sections of aesthetics
13 The usage of figurative language based on the closeness of meaning: Tenasub, Iham, and Teshabuh
14 The usage of figurative language based on the contrariety of meaning: Tezad and Mukabele

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1. M. A. Yekta Saraç (2000), Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, İstanbul.
2. Muallim Naci (1890), Istılâhât-ı Edebiyye, Osmanlıca, İstanbul.
3. Abdülkahir el-Cürcânî (2008), Sözdizimi ve Anlambilim, Çev. O. Güman, İstanbul.
4. İsmail Ankaravî (1868), Misbâhu´l-Belâga ve Misbâhu´l-Fesâhe, Osmanlıca, İstanbul.
5. Tahsin Banguoğlu (1974), Türkçe´nin Grameri, İstanbul.
6. Cem Dilçin (1995), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara.
7. Muharrem Ergin (1980), Türk Dil Bilgisi, İstanbul.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the writing of history X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 13
Odev 2 13
Odev 3 14
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Assignment 3 15 45
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü /25(s) 6.04
Dersin AKTS Kredisi 6.04
; ;