Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RURAL SETTLEMENT PLAN COG 516 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ZERRİN KARAKUZULU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

The geographical study and the planning of rural areas that cover the major part of the suitable residential areas in the world and things to do to get the best advantage of these areas where all the world population get their food supplies from and half of it live.

Dersin İçeriği

The existing rural settlements in our country and the factors that should be considered in the light of geographical principles concerning the arrangement, composition, economic structure and ways of improving these areas will be studied as well as the important qualities of the new residential structures that will be built in the future.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He/She restate the rural area and the effect of natural factors on the area 1 - 2 - 3 - F -
2 - He/She interprets the things that can be done for rural areas loosing population 3 - 10 - C - F -
3 - He/She developes rural area planning considering the sample settlements 4 - C -
4 - He/She gives examples from world on rural area planning and compares 1 - 2 - A - D -
5 - He/She debates the importance of ownership and field types for rural area 1 - 2 - 10 - A -
6 - He/She analysis practically the rural settlement 14 - C -
7 - He/She determines the rural area and developes a project 14 - D -
8 - He/She collects and prepares the materials that can be a subject of a research on rural area 4 - 8 - D -
9 - He/She reports the study, which he/she made on the area, as a presentation 1 - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming 4:Drilland Practice 14:Self Study 8:Group Study
Ölçme Yöntemleri: F:Performance Task C:Homework A:Testing D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The effects of Geographic factors on rural settlement
2 Types of rural settlements in Turkey and in the World
3 The sample planning model for Rural area; Plantation, Hamlet, Kibbutz, Hacienda, etc.
4 The freehold and field forms in rural areas
5 How a region plan can be proceeded.
6 Applied Geography and Planning
7 The position of the geographer in regional arrangements and in analyzing the problems concerning development.
8 Midterm Exam
9 Projects and their applications about planning rural areas
10 The project of plateau cities
11 The countryman association and its effects on the rural transformations in Turkey
12 The new tendency towards the factors in rural development
13 The national rural development strategies of Turkey
14 The presentation of homework concerning the planning of rural areas using sample areas.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

[2]TUNÇDİLEK N., 1978, Türkiye´nin kır potansiyeli ve sorunları, İ.Ü.Coğr.Enst.Yay. No:96, İstanbul
[3]ERİNÇ,S.,1959,Bölge Planı Nasıl Yapılır,İ.Ü. COĞR. ENST. DERG.,10,36-51,İstanbul
[4]ERİNÇ,S.,1963,Tatbiki Coğrafya ve Planlama,İTÜ Şehircilik Konferansları (1962-63),,1-37,
[5]TRİCART,J.(Çev.E.TÜMERTEKİN),1975,Bölge Düzenleme ve Gelişme Problemlerinin İncelenmesinde Coğrafyacının Yeri,SOSYAL ANTRO. VE ETNO. DERG.,2,79-94,
[6]TOLUN-DENKER B., 1977, Yerleşme Coğrafyası, İ.Ü.Coğr.Enst.Yay. No:93, İstanbul
[7]ERDÖNMEZ Cihan, Köykent: Olumlu Ve Olumsuz Yönleriyle Bir Kırsal Kalkınma Projesinin Çözümlemesi , Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2005, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 35-51
[8]ÇOLAKOĞLU Elif, Kırsal Kalkınma Problemine Bir Çözüm Arayışı Olarak Köy- Kent Projesi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007: 187202.
[9]AYDINÖZÜ Duran, Karadeniz Bölgesinin İlk Yayla Kent Projesi; Hıdırnebi, Mart 2004 Cilt:12 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 205-210
[10]AKTAŞ Erkan, Aka Assiye, Demir Murat Cem, Türkiyede Hemşehri Dernekleri Ve Kırsal Dönüşüm, Tarım Ekonomisi Dergisi 2006; 12(2) : 51 - 58
[11]Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı II. Tarım Şırası Kırsal Kalkınma Politikaları Komisyonu Raporu, Aralık 2004, http://tarimsurasi.tarim.gov.tr/PDFLER/VIII.Komisyon.pdf. internet erişimi 25.05.2008
[12]Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/strateji/kirsal.pdfinternet erişimi 25.05.2008


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Able to get to information,its appraising, interpreting and application with enlarging of information on the same or different field. X
2 Able to develop to information by scientific methods by using limited or incomplete datas on geography and geographical information technology field, able to use of thi informaion with scientific, social and ethic responsibility X
3 To resolve to a problem, evaluating of results and able to apply on geography and geographical information technology field
4 Able to translate of current development and works to groups that on same field or diffrent field as written,oral and visual
5 To discover solution methods and able to develop to new strategic approach on complicated conditions in practise in geography information technology field
6 Able to develop to plans of strategy, politics and practise and able to evaluate their results
7 To have to oral and written communication skill on least one foreign language
8 Able to use of technologies of informatics and communication with knowledge of computer software and hardware
9 To looking after of social, scientific and ethic values on stages of data collection that associated with geography and geographical information technology field, explication and announced X
10 Able to use to problem solving ability and information that assimilated on geography and geographical information technology field on interdicipline works X
11
12
13
14
15 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Odev 1 50
PerformansGoreviAraziCalismasi 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 0 0 0
Assignment 2 10 20
Oral Examination 0 0 0
Performance Task (Seminar) 2 10 20
Performance Task (Field Study) 2 20 40
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü /25(s) 5.76
Dersin AKTS Kredisi 5.76
; ;