Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PHILOSOPY OF GEOGRAPHY COG 505 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMET KAÇMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı
To comprehend the development phases of geographical thought, and to comprehend different geographical perspective analysis
Dersin İçeriği
Critical analysis of historical development of geography. Emphasizing to important ideas, concepts, methodologies and intellectuals from classic geography period to the present time
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - They know historical development of geography 1 - 3 - A -
2 - They know features of geographical thoughts in different period 1 - 3 - 12 - A - C -
3 - They debate pluralist structure of geographical thought 3 - 10 - F -
4 - They criticize approaches to different opinions 3 - 10 - 12 - C - F -
5 - They tell a geographic phenomenon and events can be perceived different things with several perspectives 1 - 9 - 10 - 12 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion 12:Case Study 9:Simulation 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction and basic concepts
2 Definition of geography
3 Geography in the classical era
4 Medieval geographers in the China and Muslim world
5 Rising of geography in the Europe
6 Geography as an academic branch
7 Debating on the relationship between human and environment
8 Midterm exam
9 Spreading of regional geographic thought
10 Geography as an experimental and analytic branch
11 Interpretative geographic thoughts
12 Critical approaches in geography
13 Radical approaches in geography
14 Post-modern approaches in geography

Kaynaklar

Ders Notu ÖZGÜÇ,N.-TÜMERTEKİN,E.2000, Coğrafya; Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar; Çantay Kitabevi, İst
Ders Kaynakları GÜMÜŞÇÜ, O.; 2012, Coğrafya?ya Davet, Yeditepe Yayınevi, İstanbul
LACOSTE Yves, (çev.A.Arayıcı) 1998, Coğrafya Savaşmak İçindir. Özne Yayınları, İstanbul
TÜMERTEKİN,E, 1990, Çağdaş Coğrafi Düşüncenin oluşumu ve Paul Vidal de la Blache. İst.Üniv.Ed.Fak.Yay.No:3603. İst
Pattison W. D; (çev. Arı, Y.) 2003, Coğrafya´nın Dört Geleneği; Ege Coğrafya Dergisi, Sayı 12, 119-125
TANOĞLU,A.,1964, Coğrafya Nedir, İ.Ü. COĞR. ENST. DERG:14, 3-14, İstanbul
ERER,S.,1977, Coğrafi Yöntemlerde Yeni Eğilimler ve Coğrafyanın Sınırları, İ.Ü. COĞR. ENST. DERG:20-21, 181-188, İstanbul
E.Murat ÖZGÜR, Nuri YAVAN; Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık?
Nasıl Başarabiliriz?; BEŞERİ COĞRAFYA DERGİSİ, 1 (1), 14-38, 2013

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Able to get to information,its appraising, interpreting and application with enlarging of information on the same or different field. X
2 Able to develop to information by scientific methods by using limited or incomplete datas on geography and geographical information technology field, able to use of thi informaion with scientific, social and ethic responsibility X
3 To resolve to a problem, evaluating of results and able to apply on geography and geographical information technology field X
4 Able to translate of current development and works to groups that on same field or diffrent field as written,oral and visual X
5 To discover solution methods and able to develop to new strategic approach on complicated conditions in practise in geography information technology field X
6 Able to develop to plans of strategy, politics and practise and able to evaluate their results X
7 To have to oral and written communication skill on least one foreign language X
8 Able to use of technologies of informatics and communication with knowledge of computer software and hardware X
9 To looking after of social, scientific and ethic values on stages of data collection that associated with geography and geographical information technology field, explication and announced X
10 Able to use to problem solving ability and information that assimilated on geography and geographical information technology field on interdicipline works X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 30
PerformansGoreviSeminer 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 5 5
Assignment 1 13 13
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü /25(s) 6
Dersin AKTS Kredisi 6
; ;