Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SUFI TERMINOLOGY ITS 621 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SEZAİ KÜÇÜK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı
Sufism has unique terms. To understand sufism these terms should be used properly. This lecture aims to teach using these terms properly in all areas.
Dersin İçeriği
Sufistic terminology/terms
Moral terms
Terms of heart/conscience
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains the litterateur about sufistic terminology 1 - 2 - 3 - A - C - F -
2 - Lists the litterateur about sufistic terminology 1 - 2 - 3 - A - C - F -
3 - Arrays the litterateur about sufistic terminology 1 - 2 - 3 - A - C - F -
4 - Interprets the litterateur about sufistic terminology 1 - 2 - 3 - A - C - F -
5 - Defines the litterateur about sufistic terminology 1 - 2 - 3 - A - C - F -
6 - Samples the litterateur about sufistic terminology 1 - 2 - 3 - A - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction
2 Appearance of terminology
3 Classification of terminology
4 Moral terms: about worship and morality
5 An anthology from Booklet of Kushayri
6 Moral terms: about sayr u suluk
7 An anthology from Booklet of Kushayri
8 Terms of heart/conscience: about heart and conscience
9 An anthology from Mashrabu´l-ervah
10 Terms of heart/conscience: about marifat and knowledge
11 An anthology from Mashrabu´l-ervah
12 An anthology from Ibnu´l-Arabi
13 An anthology from Kashani
14 General consideration

Kaynaklar

Ders Notu Ankaravî, İsmail Rusûhî (2008): Minhâcül-fukara (haz. Safi Arpaguş). İstanbul: Vefa Yayıncılık.
Ders Kaynakları [1] Ebu Nasr es-Serrâc et-Tûsî, el-Lüma: İslam Tasavvufu (haz. H. Kâmil Yılmaz), İstanbul 1996.
[2] Hucviri, Keşfü’l-mahcûb: Hakikat Bilgisi (haz. S. Uludağ), İstanbul 1982.
[3] Abdülkerim Kuşeyrî, Tasavvuf ilmine Dair Kuşeyrî Risalesi (haz. S. Uludağ), İstanbul 1991.
[4] Kelâbâzi, Doğuş Devrinde Tasavvuf: Ta’arruf (haz. S. Uludağ), İstanbul 1992.
[5] Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1991.
[6] Abdurrezzak Kâşânî, Letâifu’l-a’lâm fî işârâti ehli’l-ilhâm: Tasavvuf Sözlüğü (haz. Ekrem Demirli), İstanbul 2004.
[7] Suad el-Hakîm, İbnü’l-Arabî Sözlüğü (haz. Ekrem Demirli), İstanbul 2005.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the writing of history X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X
10 To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 25 25
Assignment 1 25 25
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 148
Toplam İş Yükü /25(s) 5.92
Dersin AKTS Kredisi 5.92
; ;