Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RHETORIC AND LITERARY TERMS ITS 622 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. KENAN MERMER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

In the axis of Turkish Islamic Literature, the determination and understanding of literary terms’ elements that base on rhetoric and making the post-graduates apprehend the fundamental rhetoric and literary terms via examples in a practical way.

Dersin İçeriği

The figures of speech based on alliteration and paromasis, lexical similarity and contrariness, the determination of literary terms’ elements that base on rhetoric via various literary works.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Has knowledge about the figures of speech based on alliteration and paromasis 1 - 14 - A - F -
2 - Apprehends the literary terms’ role in literature 1 - 2 - 3 - A - F -
3 - Interprets the terms and figures of speech in the sense of philosophy of literature 2 - 4 - 10 - A - F -
4 - Explains the figures of speech based on lexical similarity and contrariness 4 - 10 - 14 - A - F -
5 - Analyses the pleonasm of statement and meaning in the sense of texts 2 - 3 - 4 - 14 - A - F -
6 - Analyses the figures of statement and meaning via examples of poems and proses 1 - 2 - 4 - 10 - A - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 14:Self Study 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The figures of speech based on alliteration and paromasis: Complete Pun, Partial Pun, Interlaced Pun, Destituted Pun, Altered Pun, Misspelled Pun, Converted Pun
2 Muvazene, Iltizam
3 Ishtikak
4 Saci
5 Raddu’l-acz, Ale’s-sadr, Iaade, Akis
6 The figures of speech based on lexical similarity and contrariness: Tenasub, Iham-i Tenasub, Teshabuh-i Atraf
7 Tezad, Iham-i tezad, Mukabele
8 Cem, Tefrik, Taksim
9 Mental and lexical metaphor
10 Mufred and Murekkeb Istiare
11 Tashbeh-i beligh, Tashbeh-i tamsili, Tashabuh
12 Muamma, Lughaz, Sihr-i Halal
13 Itilaf in the aspect of wording, meaning, and rhythm
14 Hashv-i Mufsid, Hashv-i Ghayr-i Mufsid, Hashv-i Kabih, Hashv-i Melih, Hashv-i Mutevessit

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1. Ahmed Cevdet Paşa (2000), Belâgat-ı Osmâniyye, Der. Turgut Karabey, Ankara: Akçağ Yayınları.
2. Muallim Naci (1307), Istılâhât-ı Edebiyye, İstanbul: Şirket-i Mürettebiyye Matbaası.
3. Tâhir-ül Mevlevî (1994), Edebiyat Lügatı, Haz. Kemel Edip Kürkçüoğlu, İstanbul: Enderun Kitabevi.
3. M. Kaya Bilgegil (2004), “Edebiyat Bilgi ve Teorileri”, İstanbul: Enderun Kitabevi.
3. Yekta Saraç (2000), Klâsik Edebiyat Bilgisi: Belagat, İstanbul: Gökkubbe Yayınları.
5. Cem Dilçin (2000), Türk Şiir Bilgisi, Ankara: TDK Yayınları.
6. İsmail Yakıt (2010), Türk-İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, İstanbul: Ötüken Yay.
7. Ali Nihad Tarlan (2002), Fuzûlî Dîvânı Şerhi, İstanbul: Akçağ Yay.
8. Sebahattin Küçük (1994), Bâkî Divanı, Ankara: TDK Yay.
9. Mehmet Arslan(2002), Leylâ Hanım Divanı, İstanbul: Akçağ Yay.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the writing of history X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X
10 To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
PerformansGoreviSeminer 1 13
PerformansGoreviSeminer 2 13
PerformansGoreviSeminer 3 14
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Performance Task (Seminar) 3 15 45
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü /25(s) 6.04
Dersin AKTS Kredisi 6.04
; ;