Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DIWAN POETRY ITS 620 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. KENAN MERMER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

To analyze the characteristics, historical and sociological sources of divan poetry and making the students apprehend the contents via example poems

Dersin İçeriği

The naming problem of Divan Poetry, The formation of the tradition, The commonalities of poetic language, The foundation of divan poetry in Anatolia, The contextual references of divan poetry, The physical-nonphysical qualification of belle in divan poetry, Aruz prosody, The classical and top periods, Movements in divan poetry and indigenization

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Gains knowledge about characteristics and problems of divan poetry 1 - 2 - 14 - A - F -
2 - Apprehends the cultural world of divan poetry in a sociological way 1 - 2 - 3 - 4 - A - F -
3 - Explains the symbolic world of divan poetry over examples 2 - 4 - 14 - A - F -
4 - Analyses the usage and defects of aruz prosody pursuant to the texts 3 - 4 - 14 - A - F -
5 - Classifies the movements in divan poetry over names and works 3 - 4 - 10 - A - F -
6 - Interprets the evolving of divan poetry to the West regard to the basic motives 2 - 4 - 10 - A - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 14:Self Study 3:Discussion 4:Drilland Practice 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Naming problem of a school: Sociological analysis of the titles Edebiyat-i Kadime, Shir-i Kudema, Asar-i Eslaf, Scholastic Edebiyat, Enderun Edebiyati, Medrese Edebiyati, Ummat Edebiyati, Osmanli Shiri
2 The formation of the divan poetry tradition: Arabic poetry’s and Persian culture repository’s effects to language and meaning
3 The commonalities of poetic language: World of Language, Phrase, Metaphorical Statement or Symbol
4 The foundation of divan poetry in Anatolia: Ahmad Fakih, Hasanoglu, and Hoja Dehhani
5 The contextual references of divan poetry: Islamic sciences, Sufism, Philosophy, Mythology etc.
6 The physical-nonphysical qualification of belle in divan poetry
7 The prosodic music of divan poetry: Aruz
8 Becoming classical in divan poetry: Analysis of the works of Ashik Pasha, Eshrefoglu Rumi, Yazicioglu Muhammad
9 The chart-toppings of divan poetry: Analysis of the works of Fuzuli, Baki, Hayali Bey, Nefi, Nabi
10 Analysis of Masnavis called Leyla vu Mecnun, Vamik u Azra, Yusuf u Zuleyha, Husn u Ashq in terms of subject and treating of it
11 Sebk-i Hindi Movement representatives
12 Hikemiyat Movement representatives
13 Indigenization in divan poetry
14 Breaking point of divan poetry, Analysis of general characteristics of it in company with some examples of 19th Century divan poetry

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1. Ömer Faruk Akün (1994), “Divan Edebiyatı”, DİA, C. 9, ss. 389-427.
2. Ali Nihad Tarlan (2009), Ali Nihad Tarlan’dan Divan Şiiri Dersleri, Haz. H. Ataş-G. Güven, İstanbul: Türk Şiiri Vakfı.
3. Fuat Köprülü (2004), Şiir Araştırmaları (I-II), Ankara: Akçağ Yayınları.
4. Kazım Yetiş (2007), Dönemler ve Problemler Aynasında Tanzimat Şiirı, İstanbul: Kitabevi, İstanbul, 2007.
5. Nihad Sami Banarlı (2001), Resimli Türk Şiiri Tarihi, İstanbul: MEB Yay.
6. A. Atilla Şentürk-Ahmet Kartal (2009), Eski Türk Şiiri Tarihi, İstanbul.
7. M. Nur Doğan (1997), Fuzûlî’nin Poetikası, İstanbul: Kitabevi.
8. Harun Tolasa (2002), Sehi, Latifi, Âşık Çelebi tezkirelerine göre 16. yy.da Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi, Ankara: Akçağ.
9. Hamdullah Hamdi (1991), Yusuf ile Züleyha, Hazırlayan: Naci Okur, Ankara.
10. Şeyh Galip (1975), Hüsn ü Aşk, Hazırlayan: Hüseyin Ayan- Orhan Okay, İstanbul: Dergâh Yayınları.
11. Ahmed Hamdi Tanpınar (2003), 19. Asır Türk Şiirı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
12. Agâh Sırrı Levend (1984), Divân Şiiri (Kelimeler ve Remizler; Mazmûnlar ve Mefhûmlar), İstanbul: Enderun Kitabevi.
13. Halil İnalcık (2003), Şair ve Patron (Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme, Ankara: Doğu Batı Yayınları.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the writing of history X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X
10 To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
PerformansGoreviSeminer 1 13
PerformansGoreviSeminer 2 13
PerformansGoreviSeminer 3 14
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Performance Task (Seminar) 3 15 45
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü /25(s) 6.04
Dersin AKTS Kredisi 6.04
; ;