Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURCO-ISLAMIC URBANİSM ITS 609 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. LEVENT ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı
Knowing the history of Islam in Turkish Islamic urbanism
Dersin İçeriği
City civilization relations in the medieval Islamic civilization. urbanization as a factor in the development of civil structures. To provide information on urban samples in the Islamic geography of the Islamic world
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Islam recognizes and specifications established in the historic city. 1 - 2 - A - C -
2 - It tells the city and features built by the Turks in the Islamic geography. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - It lists the institutions formed in the Turkish-Islamic city. 1 - 2 - 8 - A - C -
4 - It analyzes and contributed to the process of urbanization is Turkicization Islamization. 2 - 3 - 8 - A - C -
5 - Imports basic dynamics of the Islamic city. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - Turkish-Islamic aspects of solutions that differ according to the region where they founded the city. 8 - 10 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 8:Group Study 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The concept of urbanization
2 Turkey as a City Civilization - Islamic Civilization
3 Turkish-Islamic Civilization Corporation in cities
4 Urbanization Contribution of Islamic Civilization
5 City Models City Understanding of Islam and the Islamic Civilization
6 Urbanization in the Islamic world
7 Urbanization in Asia Minor
8 Urbanization in Iran
9 Urbanization in North Africa
10 Urbanization in Anatolia
11 Urbanization in Islam and a Turkish-Maveraunnehir
12 North of the Black Sea in the Middle Ages Showing Urbanization
13 Place in the urbanization of Islamic Religious Propagation
14 Cultural Dimensions of Islam Urbanization

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları [1] Kessler G. (1935), “Şehrin Tarihî ve Sosyal Fonksiyonu”, Türkçe Trc. Refiî Şükrü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, I /IV, ss. 524-534.
[2] Esin Emel (1965), “Orduğ, Başlangıçtan Selçuklulara Kadar Türk Hakan Şehri”, Ankara Ün. D.T.C.F. Araştırma Dergisi, X-XI, ss. 135-215.
[3] Bretschneider E., M.D. (1967), Medieval Researches, From Eastern Asiuatic Sources, II, III. Edition, London.
[4] Heyd W. (1975), Yakın Doğu Ticaret Tarihi, Türkçe Trc. E. Ziya Karal, Ankara.
[5] Elisseef Nikita (1992), “İslam Şehri, Fizikî Plan”, İslam Şehri, ed. R.B.Serjeant, Türkçe Trc. Elif Topçugil, İstanbul, ss.121-140.
[6]Zekeriya b. Muhammed el-Kazvinî (1994), Asâr’ul-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd, Nşr. F. Müstenfeld, II. Baskı, Frankfurt.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the writing of history X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X
10 To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Odev 1 50
AraSinav 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Assignment 3 20 60
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü /25(s) 6
Dersin AKTS Kredisi 6
; ;