Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HADITH CRITICISM METHODS ITS 607 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SAİM YILMAZ
Dersi Verenler Prof.Dr. ABDULLAH AYDINLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı
To know hadith branch which supports to the studies of the first period of islamic history, to benefit from criteria of hadith critique in the evaluation of historical materials
Dersin İçeriği
History of hadith branch, evaluation of hadiths, methods of criticizing, establishing relationship between history and hadith branches
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To recognize hadith branch and its sources 1 - 2 - 14 - A - C -
2 - To tell the process of gathering, cassification and compilation of hadiths 1 - 2 - 4 - 14 - A - C -
3 - To illustrate criteria of hadith evaluation 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - To apply to the material criticizing methods of history and hadith branches 3 - 4 - 14 - 15 - A - C -
5 - To criticize skill for critique and analysis of historical materials considering other branches 1 - 3 - 8 - 15 - A - C -
6 - To inspect the historical metarials in the main hadiths sources 3 - 4 - 14 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 14:Self Study 4:Drilland Practice 3:Discussion 8:Group Study 15:Problem Solving
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The Concepts of the Hadith and the Sunnah
2 The Concept of Critique and Historical Evolution of Hadith Critique
3 The Periods of Hadith Critique
4 The Critique of Senet in Hadith: Researches in Justice and Record (Zabt)
5 The Critique of Text in Hadith: Testing of Content
6 Submission Method in the Critique of Senet and Text
7 The Role of Mind in the Critique of the Hadith
8 The Role of Mind in the Critique of the Hadith
9 Examples of the Hadith Critique: Fatıma bint Kays’s Hadith
10 Examples of the Hadith Critique: The Teravih Hadith
11 Examples of the Hadith Critique: Raising Hands in the Prayer Hadith
12 Examples of the Hadith Critique: Reciting Behind the Imam Hadith
13 Examples of the Hadith Critique: Death’s Suffering Hadith
14 Examples of the Hadith Critique: Three Things Abrogate the Prayer (Salat) Hadith

Kaynaklar

Ders Notu [1] Azami, M. (1982), Menhecu´n-Nakd inde´l-Muhaddisin, Riyad.
Ders Kaynakları [2] Hatib, Accac (2005), Sünnetin Tespiti, İstanbul.
[3] Yücel, Ahmet (1998), Hadis İlminde Tenkit Terimleri ve İlgili Çalışmalar İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
[4] Dımaşkî (1987), Tenkit ve´l-İfade fi Tahrici Ehadis, Dımaşk: Dârü´l-Me´mun li´t-Türas.
[5] Ertürk, Mustafa (2005), Metin Tenkidi, Ankara: Fecr Yayınları.
[6] Dumeynî, M. (1997), Hadiste Metin Tenkidi Metodları, İstanbul : Kitabevi.
[7] Zerkeşi (2002), Hz. Aişe´nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler, İstanbul: Kitabiyat.
[8] Tekineş, Ayhan (2006), Geleneğin Altın Zinciri, İstanbul.
[9] Ünal, Yavuz (1999), Hadisleri Tespitte Yöntem Sorunu, Samsun.
[10]Salahattin Polat (1997), Hadis Araştırmaları, İstanbul: İnsan Yayınları.

Döküman Paylaşımı

Fetih Hadisi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
3 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
4 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
5 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
6 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
7 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
8 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
9 To gain the skill for production of new ideas X
10 To gain the skill for production of new ideas X
11 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
12 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
13 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
14 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
15 To publish at least an academically work related to the writing of history X
16 To publish at least an academically work related to the writing of history X
17 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X
18 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X
19 To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 55
Odev 1 15
Odev 2 15
Odev 3 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignment 3 10 30
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;