Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE ARCHITECTURE OF ANATOLIAN SELJUKS SAN 207 3 4 + 0 4 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ERKAN ATAK
Dersi Verenler Doç.Dr. ERKAN ATAK
Dersin Yardımcıları Res. Assist. Murat ALKAN
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Architectural works of the first Turkish principalities in Anatolia from the Seljuk period in chronological order according to type of structure to teach.
Dersin İçeriği
Anatolian Seljuk period, the definition of historical geography and principalities established from the first set out in mosques, madrasas, caravanserais, mausoleums, palaces, and other examples of civil architecture plan types, the development of materials and techniques used.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Draws the boundaries of the Anatolian Seljuk art 1 - A - B -
2 - Explains the basic research and publications on the subject 1 - 2 - A - B -
3 - Groupes building types 1 - 2 - 5 - A - B -
4 - Describes plan properties of the buildings 1 - 2 - A - B - C -
5 - Comments with a certain historical perspective to the works of Seljuk architecture 1 - 2 - 5 - A - B - C -
6 - Knows the art of decorating depending on the architecture 1 - 2 - 5 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 5:Demonstration
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Historical and socio-cultural life of the Anatolian Seljuks
2 Material, structural elements, planning, decorating and artist the problem
3 Mosques and masjids
4 Mosques and masjids
5 Mosques and masjids
6 Architecture of the caravan routes, and caravanserais of Anatolia
7 Caravansaries
8 Madrasas
9 Midterm exam
10 Madrassas-hospitals
11 Architecture of the tomb
12 Dervish lodges and similar structures in order
13 The baths, bridges
14 Defense and physical structure of cities, palaces

Kaynaklar

Ders Notu Will be provided by the instructor
Ders Kaynakları ALTUN, A., Anadolu?da Artuklu Devri Mimarisinin Gelişmesi, İstanbul, 1978.
ALTUN, A., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988.
ASLANAPA, Oktay., Anadolu´da İlk Türk Mimarisi, Başlangıcı ve Gelişmesi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1991.
ASLANAPA, Oktay., Selçuklu Sanatı Bibliyografyası, İstanbul, 1971.
SÜMER, F., Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu?da Türk Beylikleri,Ankara,1998.
KUBAN Dogan., Anadolu Çagında Selçuklu Sanatı,
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.
KARAMAĞRALI,Haluk., Anadolu Selçuklu Kervansarayları Önasya Dergisi, S.61-62, 1970
Bayburtluoglu, Zafer.,Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatçıları Erzurum, 1988.
SARRE, Friedrich, Konya Köşkü, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989.
ARIK, Rüçhan, Kubadabad, Türkiye İş Bankası, İstanbul, 2000.
İLTER, Fügen., Osmanlılar´a Kadar Anadolu Türk Köprüleri,Ankara: Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası, 1978.
ÇULPAN, Cevdet., Türk Taş Köprüleri (Ortaçağ´dan Osmanlı Devri Sonuna Kadar),Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2002.
DURUKAN, Aynur - ÜNAL, Melike Sultan, Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatı
Bibliyografyası, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, Sayı:86, 1994.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 7 7
Quiz 2 5 10
Assignment 1 15 15
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 127
Toplam İş Yükü /25(s) 5.08
Dersin AKTS Kredisi 5.08
; ;