Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOURCES OF HISTORY OF TURKESTAN IN EARLY MODERN PERIOD YEN 520 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Seçmeli Dersler

YENİÇAĞDA TÜRKİSTAN

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. MUHAMMED BİLAL ÇELİK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

None

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

To analyse the main sources of general Turkish history

Dersin İçeriği

The sources of general Turkish history

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To be able to know the sources of the general Turkish history 1 - 2 - 3 - A -
2 - To be able to reveal the differences between these sources 1 - 2 - 3 - C -
3 - To be able to comprehend the writing and wording characteristics between pre-Islamic period and Islamic period 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - To be able to evaluate the matters to be considered in analysing the sources 1 - 2 - 3 - A -
5 - To be able to comprehend the value of not only the Turkish sources but also the foreign ones 1 - 2 - 3 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Oral sources (myths, epics) [1] pp. 51-61
2 Archaeological sources [1] pp. 62-64
3 Inscription (Göktürks, Uyghhurs..etc) [1] pp. 64-74
4 Chinese Sources [1] pp. 78-79
5 The sources of Karakhanid period [1] pp. 74-76
6 Arabic and Persian sources about the history of Central Asia [1] pp. 82-85
7 Chagatai Sources [2] pp. 17-25
8 Travel Books [2] pp. 26-37
9 Midterm Examination
10 The sources of the Mongol Empire period [2] pp. 38-52
11 The sources of Timurids period [2] pp. 52-559
12 The sources of 16th and 17th centuries [3] pp. 95-119
13 The sources of 18th and 19th centuries [4] pp. 781-800
14 The sources of 20th centuries [2] pp. 105-122

Kaynaklar

Ders Notu

None

Ders Kaynakları

1- S. Gömeç, “İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları Üzerine”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 20 Sayı: 31, ss. 51-92.

2- Varis Çakan, Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları, Ankara: Binyıl, Mart 2009.

3- M. Bilal Çelik, “Şibanîler ve Astrahanîler Devri Yerli Vakayinameleri”, History Studies: International Journal of History, Editor: Doç. Dr. Osman Köse, c: 4/2, Samsun, Temmuz 2012, ss. 95-119.

4- ÇELİK, M. Bilal, “Mangıtlar Devri Yerli Vakayinameleri”, Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic: Prof. Dr. Sabahattin Küçük Armağanı, Editörler: Prof. Dr. Ali Yıldırım, Sibel Üst, c: 7/3, Ankara, Yaz 2012, ss. 781-800.

5- Islamic Central Asia: An Anthology of Historical Sorces, ed. by Scott C. Levi and Ron Sela, Bloomington: Indiana University Press, 2010.

6- Edouard Chavannes, Çin kaynaklarına göre Batı Türkleri, çev. Mustafa Koç, İstanbul: Selenge Yayınları, 2007.

7- Liu Mau-Tsai, Çin kaynaklarına göre doğu Türkleri, çev. Ersel Kayaoğlu, Deniz Banoğlu, İstanbul: Selenge Yayınları, 2006.

8- Ahmet Taşağıl, Çin kaynaklarına göre eski Türk boyları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2004.

9- Hasan Oktay, Ermeni kaynaklarında Türkler ve Moğollar, İstanbul: Selenge Yayınları, 2007.

10- Mehmet Ali Ekrem, Romen kaynak ve eserlerinde Türk tarihi: kronikler, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1993.

11- Tarih boyunca Türk tarihinin kaynakları semineri 6-7 Haziran 1996 bildiriler [Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynakları Semineri (1996)], İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, 1997.

12- Orhan [Fuad] Köprülü, Tarihi kaynak olarak XIV ve XV. asırlardaki bazı Türk menakıbnameleri, 1951.

13- Bahaeddin Ögel, Türk mitolojisi: (kaynakları ve açıklamaları ile destanlar), 1409/1989, Ankara: Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü, 1971.

14- Erol Cihangir, Yeniçağ Türkistan kaynakları ve Dr. Baymirza Hayit, İstanbul: Turan Kültür Vakfı, 2000.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline; X
2 To become skilled in method knowledge and skills related with scientific research process; X
3 To be experienced to contribute at least one area in scientific studies in the institutional and methodological context X
4 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis; X
5 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas. X
6 To have ability to study interdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other area to relevant discipline; X
7 To follow closely technologic advancement, scientific developments and scientific technologies related X
8 To publish at least one academic study related with thesis (in national or international referred journals-preferred); X
9 To acquire ability to get across with national and international academic environments related with the area of specialization; X
10 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;