Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EVERIDAY LIFE IN THE EARLY OTTOMAN PERIOD OMM 519 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Seçmeli Dersler

None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HAŞİM ŞAHİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

None

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

In the Ottoman Empire, which is one of the largest states established in history, it is aimed to examine the lives of different groups (power, ulama, fascists, warriors, dervishes, non-Muslims, artisans and craftsmen) within the resources.

Dersin İçeriği

Begs, Ghazis, Ahi,  Scribes, Gaza Tradition, Vefaiyye sect, Futüvvet and Trades Organization, Sheikh Bedreddin, Hacı Bayram-i Veli, First Ottoman Palaces, Madrasahs, Tekke and Zawiyas, Bazaar and Markets, Mosques and Squares, Non-Muslims, Books and Libraries

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To be able to understand importance of social life 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - To be able to assess the first reseaches on this field 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - To be able assess the elements of daily life in early Ottoman Empire 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - To be able to compare different societies and civilizations 1 - 2 - A - C -
5 - To be able to assess historical process of Ottoman daily life in the context of continuity and change 1 - 2 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Factors influencing the establishment process of Ottoman Empire
2 The First Ottoman Beys and the Gaza Tradition
3 Dervishes and scribes
4 Vefâiyye sect in the Ottoman Early period
5 Ahi-order, Futüvvet and Tradesmen Organization
6 Sheikh Bedreddin and the Effects on the Ottoman Society
7 Hacı Bayrâm-ı Veli ve sect of Bayrâmîyye
8 Midterm Exam
9 First Ottoman Palaces and Palace Life
10 Daily life in derwish lodge and zawiyah
11 First Ottoman Markets, Khans, Traps, Bazaars
12 Daily life in mosques and madrasas
13 Battle Diary: Alps, Ghazis and Begs
14 Non-Muslims in the Early Ottoman Period

Kaynaklar

Ders Notu

None

Ders Kaynakları

- Aşıkpaşazâde, Târih-i Âl-i Osmân, haz.: Ali Bey, Dersaadet 1331.
- Ceyhan, Semih (Ed.), Türkiye’de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, İstanbul: İSAM Yayınları, 2015.
- İnalcık, Halil, Devlet-i Aliyye, İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2010.
- Ocak, Ahmet Yaşar, Osmanlı Toplumunda Marijinal Sufilik: Kalenderiler, Ankara: TTK Basımevi, 1999.
- ----------, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler, 2. Baskı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline; X
2 To become skilled in method knowledge and skills related with scientific research process; X
3 To be experienced to contribute at least one area in scientific studies in the institutional and methodological context X
4 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis; X
5 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas. X
6 To have ability to study interdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other area to relevant discipline; X
7 To follow closely technologic advancement, scientific developments and scientific technologies related X
8 To publish at least one academic study related with thesis (in national or international referred journals-preferred); X
9 To acquire ability to get across with national and international academic environments related with the area of specialization; X
10 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 15 15
Performance Task (Laboratory) 1 10 10
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 140
Toplam İş Yükü /25(s) 5.6
Dersin AKTS Kredisi 5.6
; ;