Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MUSLIM-CRUSADE RELATIONS ORT 502 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HAŞİM ŞAHİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
During and after Crusade explaning the relation between the Crusade and Muslims
Dersin İçeriği
The importance of the Crusade in terms of history of Middle East, and the influence of reamarkable turning point whih was started 1096. After the Crusade the establishment of Crusade states and their relation, allies, cultural interatcion with Muslim states
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Examining the Crusade 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Comprehending the relation between the Muslims and Crusade 1 - 2 - 10 - A - F -
3 - Analyzing the cultural interaction between the Muslims and Christians 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The emergence of Crusade idea in Europe
2 The social, economic, and religion causes of the Crusade
3 Islamic World during the Crusade
4 The Byzantine Empire during the Crusade
5 The relation of the Crusade and Anatolian Seljukid
6 The relation of the Danismends and the Crusade
7 The Crusade states in Anatolia
8 The relations of the Crusade and Great Seljukids
9 Midterm Examination
10 The relation of the Crusade and Syrian Seljukid
11 The Crusade and Zangi Atabegs
12 The relation of the Eyyubis and the Crusade
13 The relation of the Mamluks and the Crusade
14 The cultural interaction between the Crusade and Islam

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları - Altan, Ebru, İkinci Haçlı Seferi, Ankara: TTK Basımevi, 2003.
- Demirkent, Işın; Haçlı Seferleri, İstanbul: Dünya Basınevi, 1997.
- -------------------; Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi, 2. Cild, Ankara: TTK Basımevi, 1974.
- Jean de Joinville, Bir Haçlının Hatıraları, terc.: Cüneyt Kanat, Ankara: Vadi Yayınları, 2002.
- Maalouf, Amin; Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, terc.: M. Ali Kılıçbay, İstanbul: Telos Yayıncılık, 1997.
- Runciman, Steven; Haçlı Seferleri Tarihi, 3. Cild, terc.: Fikret Işıltan, Ankara, TTK Basımevi, 1987.
- Setton, Kenneth (ed.); History of Crusades, Medison: The University of Wincosin, 1969.
- Şahin, Haşim; Orta Zamanın Türkleri, İstanbul: Yeditepe Kitabevi, 2011.
- Şeşen, Ramazan; Selahaddin Eyyubi ve Devri, İstanbul: ISAR Yayınları, 2002.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline; X
2 To become skilled in method knowledge and skills related with scientific research process; X
3 To be experienced to contribute at least one area in scientific studies in the institutional and methodological context X
4 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis; X
5 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas. X
6 To have ability to study interdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other area to relevant discipline; X
7 To follow closely technologic advancement, scientific developments and scientific technologies related X
8 To publish at least one academic study related with thesis (in national or international referred journals-preferred); X
9 To acquire ability to get across with national and international academic environments related with the area of specialization; X
10 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
Odev 1 15
PerformansGoreviSeminer 1 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 10 10
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;