Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HISTORY, SOCIOLOGY AND ANTROPHOLOGY YAK 511 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. EBUBEKİR SOFUOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. EBUBEKİR SOFUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
It explains the historical processes of the world in the context of sociology and anthropology
Dersin İçeriği
It explains historical prosess of world in context of sociology and antropology.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains Sociology,Anthropology,History phenomena. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Reveals the relationship among Sociology,Anthropology,History. 1 - 2 - 3 - A - F -
3 - Reveals approach of Sociology to History. 1 - 2 - 3 - C - F -
4 - Reveals approach of Anthropology to History. 1 - 2 - 3 - A -
5 - Reveals new approaches in History in context of Sociology and Anthropology. 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to Sociology
2 Introduction to Sociology
3 Position of Sociology in History
4 Position of Sociology in History
5 Sociological Method of assessment of historical events
6 Sociological Method of assessment of historical events
7 Introduction to Anthropology
8 Introduction to Anthropology
9 Midterm Examination
10 Position of Anthropolgy in History
11 Position of Anthropolgy in History
12 Anthropological Method of assessment of historical events
13 Anthropological Method of assessment of historical events
14 overall assessment

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Claude Levi Strauss, Yapısal Antropoloji, Çeviren: Adnan Kahiloğulları, Kitapyurdu 2012
William A. Haviland,Herald E. L. Prins,Dana Walrath,Bunny Mcbride,İnan,, Kültürel Antropoloji, Çeviren: Deniz Erguvan Sarıoğlu, Kaknüs Yayınları
George E. Marcus, Kültürel Eleştiri olarak Antropoloji: İnsan Bilimlerinde Deneysel bir an. Koç Üniversitesi Yayınları, 04-2013
Sami Şener, Sosyoloji(Sosyal Bilimlere Alternatif Bir Yaklaşım), Inkılab Yayınları 2009
Mustafa Erkal, Sosyoloji(Toplumbilimi), Der Yayınları, İstanbul 2012
Amiran Kurtkan, Genel Sosyoloji, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1974
Ekrem Memiş, Tarih Metodolojisi, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2005
Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, Notos Kitap, İstanbul 2012
Hoca Sadettin Efendi, Tacü´t-Tevarih I. Haz. İsmet Parmaksızoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Jean Bodin, Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi (Seçilmiş Yazılar)-2, Devlet Üzerine, çev. Özer Ozankaya. c.2, Teori Yayınları, İstanbul, Ocak 1986.
Kınalızade Ali Efendi, Devlet ve Aile Ahlakı, Baskıya Hazırlayan: Ahmet Kahraman, Tercüman 1001 Temel Eser.
Keçi Bey Risalesi, sad. Zuhuri Danışman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1985. Ankara.
N. Machiavelli, Hükümdar, Düşünen Adam Yayınlan. İstanbul, Mart 1996.
N. Machiavelli. Batı´da Siyasal Düşünceler Tarihi (Seçilmiş Yazılar)- Hükümdar dan Seçme Parçalar, çev. Vahdi Hatay, Teori Yayınlan, İstanbul, Ocak 1986.
Nizamülmülk, Siyasetname, Türkçesi: Nurettin BayburtlugiI, 2.Baskı, Dergah Yayınlan, İstanbul, 1987.
Stephanus Junius Brutus, Batı´da Siyasal Düşünceler Tarihi (Seçilmiş Yaz;lar)-2, "Tiranlara Karşı Haklar", çev. Mete Tuncay, Teori Yayınları, İstanbul, Ocak 1986.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline; X
2 To become skilled in method knowledge and skills related with scientific research process; X
3 To be experienced to contribute at least one area in scientific studies in the institutional and methodological context X
4 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis; X
5 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas. X
6 To have ability to study interdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other area to relevant discipline; X
7 To follow closely technologic advancement, scientific developments and scientific technologies related X
8 To publish at least one academic study related with thesis (in national or international referred journals-preferred); X
9 To acquire ability to get across with national and international academic environments related with the area of specialization; X
10 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
Odev 1 15
PerformansGoreviSeminer 1 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 10 10
Assignment 1 15 15
Performance Task (Seminar) 1 15 15
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü /25(s) 6.24
Dersin AKTS Kredisi 6.24
; ;