Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATIZATION IN IR ULI 626 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Ahmet Üçağaç

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Analysis of the effects of human rights and democratization reforms on international relations and their consequences. The concepts of democracy, democratization and consolidation of democracy, the waves of democratization, the methods used for democratization, the effects on democratization and international relations.

Dersin İçeriği

Human Rights: The Source, Philosophical Foundations and Development.
Human Rights Categories.
Global Politics and Human Rights: Internationalization of human rights.
Human Rights Protection Regimes: National protection mechanisms,
International human rights regimes and protection mechanisms.
The Formation of Democracy Idea and Practice in the Historical Process.
Democracy Theories and Models.
Conceptual and Institutional Foundations of Democracy.
Nation State, Globalization and Democratization.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - 1 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction
2 Conceptual and Institutional Foundations of Democracy.
3 The idea and practice of democracy in Historical Bodies
4 Human Rights: Source, Philosophical Foundations and Development.
5 Global Politics and Human Rights: the internationalization of human rights.
6 Nation-State, Globalization and Democratization I.
7 Nation-State, Globalization and Democratization II.
8 Mid Term
9 Global Politics and Human Rights: the internationalization of human rights I.
10 Global Politics and Human Rights: the internationalization of human rights. II.
11 International human rights regimes and protection mechanisms
12 Case study I.
13 Case study II.
14 Concluding Discussion

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, çev. Mehmet Harmancı, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2008.
Davut Dursun, “Ortadoğu Neresi? Ortadoğu’nun Sosyo Politik Mozayiği Üzerine Notlar,” Ortadoğu Neresi, İstanbul, İnsan Yayınları, 1995, s. 15-21.
W. L. Cleveland, A History of the Modern Middle East (Westview Press, 2009).
M. Kamrava, The Modern Middle East: A Political History Since the First World War (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2005).
R. Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East (Routledge, 1992).
-R. Hinnebusch, A. Ehteshami, The Foreign Policies of Middle East States (Lynne Rienner Publishers, 2002).

Yılmaz, Muzaffer Ercan,“Westphalia’dan Günümüze Savaş”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 4,Sayı:14 (Yaz 2007), s. 17-38.
Klevis Kolasi, Soğuk Savaş’in Barişçil Olarak Sona Ermesi Ve Uluslararasi Ilişkiler Teorileri, SBF Dergisi, Cilt 68, No. 2, 2013, s. 149 – 179
Fisk, Robert, The Great War for civilization: the Conquest of the Middle East, Vintage Books, 2005.
Earle, Edward Mead, Modern Stratejinin Yaratıcıları, ASAM yay.,Ankara, 2003.
Hart, B.H.Liddell, Strateji. Dolaylı Tutum, ASAM yay., Ankara,2002.
Hart, Liddell, II.Dünya Savaşı Tarihi I.-II. Cilt, YKY yay.,İstanbul, 2004


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Having and using advanced knowledge and comprehension supported by textbooks including actual knowledge in international relations literature, materials and the other scientific resources X
2 Analyzing data, ideas and concepts of foreign policy and international relations, determining complex events and topics, making discussions and developing new suggestions in accordance with researches X
3 Having knowledge and thought about actual topics and problems together with their historical, social and cultural aspects X
4 Introducing those who are interested in international events with the topics of international relations and teaching clearly the problems of international relations and the types of solutions X
5 Having the skills to take initiatives, capacity for team-working and open-minded X
6 Using Turkish well, having a good written and oral communication and also having ability of empathy X
7 Having skill to improve career in the jobs such as attaché and ambassador X
8 Having the skill about methods and techniques in reaching knowledge X
9 Having conscious about professional and scientific ethics X
10 Accessing, examining and elucidating with scientific methods to the knowledge of international relations and expanding literature about international relations X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 12 12
Assignment 1 12 12
Toplam İş Yükü 152
Toplam İş Yükü /25(s) 6.08
Dersin AKTS Kredisi 6.08
; ;