Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CONCEPTS OF KALAM-NUBUVVAT-SAM´IYYAT KLM 522 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri None
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SÜLEYMAN AKKUŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The purpose Of the course is that student learn the main concepts of Kalam.
Dersin İçeriği
Concepts of prophethood
Revelation and the Holy Concepts Related concepts
Concepts of superhuman beings
The apocalyptic concepts
Hereafter Related concepts
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He receives concepts related to prophethood 1 - 2 - 3 - A - F -
2 - He receives concepts related to extraordinary status. 1 - 2 - 3 - A - F -
3 - He receives concepts related to revelation and sacred books. 1 - 2 - 3 - A - F -
4 - He receives concepts related to superhuman creatures. 1 - 2 - 3 - A - F -
5 - He receives concepts related to resurrection and hereafter. 1 - 2 - 3 - A - F -
6 - He contacts among main concepts of Kalam. 1 - 2 - 3 - A - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Concepts related to prophethood: Nübüvvet, Risalat, Nabî, Resûl, Mürsel, Bi?sat
2 Concepts related to attributes of prophet: İsmat, Sıdk, Emanet, Fatânat, Tabliğ
3 Concepts related to signifacation of prophethood: İ?caz, Mucize, Hariku?l-âde
4 Concepts related to other exraordinary status: İrhâs, Keramet, Me?ûnet, İsstidrac, me?ûnet.
5 Causation, obligation, Sunnatullah, Adatullah
6 Concepts related to revelation and sacred books: Vahey, ilham, ilâhî kitap, suhuf, nüzül, levh-i mahfuz,
7 Concepts related to superhuman creatures: melek, jinn
8 Concepts related to superhuman creatures: Satan
9 Concepts related to resurrection: Kıyamet, alâmet, eşrâtu?s-sâ?a, fiten, melâhim, Duhan,
10 Concepts related to resurrection: Dabbetu?l-arz, Ye?cüc ve Me?cü?c, Nüzül-i isa,
11 Concepts related to hereafter and ıts status : Âhirat, Ba?s, tenasüh, reincarnasion, Haşr, mahşer
12 Concepts related to hereafter and ıts status: Hasap, Mîzân, Sırat, Şafaat
13 Other concepts : A?râf, Heaven, hell, Ru?yetullah, Spirit (Ruh)
14 Generally assessment

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
PerformansGoreviSeminer 1 20
KisaSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;