Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
METHODS OF HADITH´S INTERPRETATION HAD 512 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ABDULLAH AYDINLI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Introducing classical and modern age methods of hadith’s ınterpretation.

Dersin İçeriği

In this course, content and method analysis of classical and modern interpretation methods will be done.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Recognizing classical methods of interpretation 1 - 2 - 3 - 10 - A - F -
2 - Recognizing modern methods of interpretation 1 - 2 - 3 - 10 - A - F -
3 - Analyzing the basic issues in hadith interpretation 1 - 2 - 3 - 10 - A - F -
4 - Evaluating the basic principles of hadith interpretation 1 - 2 - 3 - 10 - A - F -
5 - Making compare and contrast the literature of serh 1 - 2 - 3 - 10 - A - F -
6 - Making compare and contrast between classic and modern interpretation methods 1 - 2 - 3 - 10 - A - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 General introduction.
2 Lingo in hadith’s interpretation.
3 Literature in hadith’s interpretation.
4 Method of fiqh in hadith’s interpretation.
5 Proper method in hadith’s interpretation.
6 Theological method in hadith’s interpretation.
7 Understanding method in hadith’s interpretation.
8 Midterm exam
9 Sociological method in hadith’s interpretation.
10 Psychological method in hadith’s interpretation.
11 Historical method in hadith’s interpretation.
12 Rational method in hadith’s interpretation.
13 Scientific method in hadith’s interpretation.
14 General assessment.

Kaynaklar

Ders Notu

Ayhan Tekineş, Hadisleri Anlama Problemi, İzmir 2002.

Ders Kaynakları

1. İbn Hacer, Fethul bari, Kahire ty.
2. Bedruddin elAyni, Umdetul kari, Kahire 1972.
3. İbn Receb elHanbeli, Camiul ulum, Beyrut 1990.
4. İ. Lütfi Çakan, Hadislerle GerçeklerI-III, İstanbul 1993.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
Odev 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Quiz 1 10 10
Assignment 1 15 15
Toplam İş Yükü 141
Toplam İş Yükü /25(s) 5.64
Dersin AKTS Kredisi 5.64
; ;