Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SECTERIAN EXEGETICAL TRADITION IMT 506 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

To introduce the influence of secterian understanding to Quranic exegesis

Dersin İçeriği

Main features of classical and early secterian exegesis, examples from harici Sii Mutezili, sünni tradition.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Defines the secterian exegetical tradition 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Describes the sectarian tradition of exegesis 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - Demonstrates the sectarian views how reflected to exegesis 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - Recognises the representatives of schools of though and their writtings 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - Illustrates the sect comments 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - Evaluates the sect comments 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 introduction to allegorical features of classical exegesis
2 Main approaches to secterian exegesis
3 secterian exegesis in the early period
4 Main features of harici tradition
5 İbadi tradition and his works
6 Main features of Siî tradition
7 Zeydi tradition and his works
8 ismailian tradition and his exegesis
9 Mutezili tradition and his exegesis
10 general outlook about the sunni exegesis
11 general evaluatoin of sunni exegesis in modern age
12 general evaluatoin of secterian exegesis in modern age
13 general evaluatoin of secterian exegesis in modern age
14 Concluding remark

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1) Celal Kırca, "Mezhebi Tefsir Ekolünün Ortaya Çıkışı", İslami Araştırmalar Dergisi, Sayı 5, Ekim 1987.

2) Çelik, Hüseyin - Sabuhi Shahavatov
Tefsirde Mezhebe Dayalı Aşırılık -Ayyâşî Örneği- = The Extremism Based on Sect in Tafsir -Ayyashi Sample-, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2017, cilt: X, sayı: 48, s. 703-709

3) HABİBOV, Aslan (2007), İlk Dönem Şîa Tefsir Anlayışı (Basılmamış Doktora Tezi) AÜSBE, Ankara. 

4)TABERSÎ, Ebû Ali Eminüddin Fazl b. Hasan b. Fazl (2008) Mecmeu’l-Beyân fî Tefsiri’l-Kur’ân, Beyrut. 

5) TÛSÎ, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Hasen b. Alî Tûsî (t.y.). et-Tibyân fi Tefsîri’l-Kur’ân, Beyrut.  

6) AYYÂŞÎ, Ebu'n-Nadr Muhammed b. Mes’ud (1991/1411). Tefsiru'l-Ayyâşî, thk. Hâşim Resuli Muhallatî, Beyrut. 


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 20
PerformansGoreviSeminer 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Quiz 1 20 20
Assignment 1 10 10
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;