Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BECOMING OF FAITH AND BELIEF’S OBSTACLES KLM 505 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri -
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SÜLEYMAN AKKUŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları NO
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
This lessons aim is to assure to the learning of the stıdents the basic peculiarities of human, his religious nature and the effects that prevent to believe in our time.
Dersin İçeriği
This lesson contains to the natural peculiarities of human; the of human in the universe; connection with God and human; faith and its obstacles and effects of these obstacles upon human.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Understand and describes to the natural peculiarities of human. 1 - 2 - 3 - A - F -
2 - Understand and describes to the religious nature of human/fitrah and its effect to obtain to the faith and evaluates. 3 - 1 - 2 - A - F -
3 - Describe to be become of faith, and steps, grades and peculiarities of faith and expresses these. 1 - 2 - 3 - A - F -
4 - Describe to the mental obstacles that prevent to the faith and expresses. 1 - 2 - 3 - A - F -
5 - Describe to the psychical obstacles and effects that prevent to the faith and expresses. 1 - 2 - 3 - A - F -
6 - Describe to the sociological and cultural obstacles and effects that prevent to the faith and evaluates. 1 - 2 - 3 - A - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Character of Human being.
2 Place of human in the universe.
3 The existence nature of human and his basic peculiarities (I)
4 The existence nature of human and his basic peculiarities (II)
5 Religious nature of human/Fitrah.
6 What is the faith.
7 The source of faith.
8 Connection with faith and knowledge.
9 To be formed to the faith, its steps and grades.
10 The obstacles and general peculiarities of obstacles.
11 Obstacles of faith and the psychical obstacles.
12 The mental obstacles.
13 The sociological and cultural obstacles.
14 Human will and power of intelligence about faith.

Kaynaklar

Ders Notu Mustafa Akçay, Çağdaş Dünyada İnsan ve Dinin Sorumluluğu
Ders Kaynakları 1- Max Scheler, İnsan ve Kainattaki Yeri, (trc. T. Mengüşoğlu), İst. 1947.
2- Takiyyüddin Mengüşoğlu, İnsan Felsefesi, İst.1988.
3- Paul Tillich, İmanın Dinamikleri, (trc. F. Trkan- S.Özer) Ank. 2000
4- Muhit Mert, İnsan Nedir, Ank, 2004
5-. Abdurrahman Kasapoğlu, Kuranda İman Psikolojisi, İst. ts.
6- Hanefi Özcan, Epistomolojik Açıdan İman, İst. 1992
7- Hülya Alper, İmanın Psikolojik Yapısı, İst. 2002.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
PerformansGoreviSeminer 1 20
KisaSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;