Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE MATTER OF COMPREHENSION OF HADITH IN HISTORY HAD 508 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ABDULLAH AYDINLI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Watching cronological to how understand some problematic hadith from classical time until today by commentary books

Dersin İçeriği

In this course work out on some problematic hadith in Sakhih al-Buhari by researhing its other narratives in the kutub al-tis’a and comments in the commentary literatures

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Recognise literaturs of hadith commentary and its authors 1 - 2 - 3 - 10 - A - F -
2 - Evaluate the authors of literaturs of hadith commentary 1 - 2 - 3 - 10 - A - F -
3 - Analyse some problematic hadith in terms of its content in today 1 - 2 - 3 - 10 - A - F -
4 - Evaluate comments of problematic hadiths in commentary books throughout history 1 - 2 - 3 - 10 - A - F -
5 - Evaluate the hadith comments in classical period 1 - 2 - 3 - 10 - A - F -
6 - Compare the hadith interpretations in classical and modern period 1 - 2 - 3 - 10 - A - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction: The Importance of the Hadith
2 The Meaning of the concept and Contents of Sunnah
3 The Necessary of Comprehension of the Hadith, The Early Studies of Comprehension, The Meaning of “al-Sherh (explanation)” and “al-Hashiye (footnote)” Concepts
4 Al-Kutub al-tis’a and its explanations
5 Hatidh 1: Completion of human creation in the forty days
6 Hadith 2: Become senior executive of a woman
7 Hadith 3: Observe of new moon (crescent)
8 Midterm exam
9 Hadith 4: Warfare of two big community
10 Hadith 5: The caliphate will be strong until twelve person
11 Hadith 6: Journey of a woman by oneself
12 Hadith 7: Length of Prophet Adam
13 Hadith 8: Come back of Prophet Jesus
14 General evaluation

Kaynaklar

Ders Notu

Sahîh-i Buhârîen seçilmiş hadisler

Ders Kaynakları

1. Çakan, İsmail L. Hadis Edebiyatı
2. Aamî, M. Mustafa, İlk Devir Hadis Edebiyatı Tarihi
3. Kütüb-i Tis ve Şerhleri


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 100
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 30 30
Assignment 1 15 15
Toplam İş Yükü 141
Toplam İş Yükü /25(s) 5.64
Dersin AKTS Kredisi 5.64
; ;